90 000 czujników monitorowanych przez system SCADA

28.06.2021
Nowości produktowe

Utrzymanie dużego data center wymaga stałego doglądania infrastruktury. Wśród prac modernizacyjnych wykonanych w naszych centrach danych w I połowie br. wyróżnia się wdrożenie nowego systemu monitoringu data center, który podobnie jak poprzednia wersja systemu bazuje na przemysłowym standardzie SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).

Obecnie przy wsparciu nowego systemu nasi operatorzy DC monitorują w trybie ciągłym blisko 90 000 najróżniejszych czujników (o ok. 22 000 więcej niż w ub.r.), nieustannie dbając o utrzymanie nie tylko infrastruktury data center Atmana, ale także warunków SLA klientów. Liczba czujników stale rośnie ze względu na kolejne rozbudowy naszych obiektów, ale także dlatego, że staramy się maksymalnie wykorzystywać znacznie wyższy potencjał nowego systemu.

Wykres wzrostu liczby monitorowanych czujników w latach 2019-21
Liczba monitorowanych czujników w Centrach Danych Atman

Od strony użytkowej zmiana systemu monitoringu zapewniła nam gwarancję bezpieczeństwa operacyjnego, tzn. znacznie wyższej dostępności tego systemu dzięki pełnej redundancji serwerów produkcyjnych, które pracują w zwirtualizowanym środowisku. Nowy system umożliwia nam większą automatyzację procesów dodawania kolejnych monitorowanych elementów, takich jak np. oddawane do użytku komory serwerowe.

Jednocześnie poprawiła się jakość raportowania i wizualizacji gromadzonych przez SCADA informacji dzięki systemowi Dream Report, który wdrożyliśmy równolegle z nowym systemem monitoringu i zintegrowaliśmy z jego bazami danych. 

Do zadań systemu monitoringu centrum danych należy nadzorowanie 24/7 i rejestracja bieżących pomiarów kluczowych parametrów na trzech poziomach:

  • pojedynczej szafy serwerowej klienta – to m.in. temperatura powietrza chłodzącego, otwarcie drzwi szafy, moc pobierana przez szafę
  • pomieszczenia kolokacyjnego – to m.in. wilgotność powietrza, czujniki obecności napięcia elektrycznego, szczegółowe parametry napięcia elektrycznego, systemy klimatyzacji, detektory wody
  • całego obiektu DC – to m.in. badanie przepływów systemu energetycznego, analizowanie sieci energetycznej i przełączanie systemów zasilania rezerwowego, monitoring pracy systemów UPS i generatorów prądotwórczych, magazynów chłodu, systemów i klap przeciwpożarowych, systemów antywłamaniowych.

Najważniejszym celem utrzymywania tak rozbudowanego systemu monitoringu jest możliwość wczesnego wykrywania zagrożeń dzięki zbieraniu różnorodnych danych z wielu podsystemów produkcyjnych w jednej aplikacji. To istotnie przyspiesza reakcję służb na ewentualne zdarzenia awaryjne, a więc pomaga nam zapewniać bezpieczeństwo i wysoką dostępność usług świadczonych w Centrach Danych Atman.

Dodatkowo system monitoringu umożliwia użytkownikom zdalny nadzór nad ich urządzeniami pracującymi w data center. W Strefie Klienta Atman klienci kolokacji mogą śledzić wybrane zdarzenia w swoich szafach rack (np. otwarcie drzwi szafy), monitorować warunki środowiskowe (np. temperaturę powietrza chłodzącego) czy sprawdzać aktualny pobór mocy kolokowanego sprzętu.