15.05.2015

Ambitne plany lidera krajowego rynku centrów danych

Spółka opublikowała raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. W okresie tym wypracowane zostało w ramach dwóch podstawowych segmentów operacyjnych – usług centrów danych oraz usług telekomunikacyjnych – 30,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (+1% r/r), 16,5 mln zł marży ze sprzedaży (-4% r/r) oraz 3,3 mln zł zysku operacyjnego (-32% r/r).

Warszawa, 15 maja 2015 r. – Wyniki pierwszego kwartału 2015 r. w porównaniu z pierwszym kwartałem roku poprzedniego nie są zachwycające. Wynikają ze spadków przychodów abonamentowych w słabym roku 2014. Co prawda w pierwszym kwartale 2015 roku po raz drugi z rzędu udało się nieco zwiększyć przychody z usług abonamentowych w obu segmentach operacyjnych: usługach centrów danych oraz usługach telekomunikacyjnych, ale nie udało się uzyskać w pełni satysfakcjonujących wyników. Ogółem przychody całkowite (bez OST 112 dla 2014 r.) wzrosły w pierwszym kwartale bieżącego roku o ok. 8% w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego (do 32,7 mln zł), natomiast marża ze sprzedaży obniżyła się o 8%. Spadek rentowności marży ze sprzedaży jest skutkiem ciągłej presji cenowej w segmencie telekomunikacyjnym oraz zakończenia realizacji kontraktu OST 112. W związku z kilkuprocentowym wzrostem kosztów stałych (wynikającym m.in. z wyższej amortyzacji, będącej rezultatem dużych nakładów inwestycyjnych w 2014 roku) zysk operacyjny uległ w tym okresie istotnemu pogorszeniu. Korzystniej natomiast niż w roku ubiegłym ukształtowały się wyniki na działalności finansowej, tak w wyniku niższego poziomu rynkowych stóp procentowych, jak i dzięki pozytywnej kontrybucji udziału w wyniku jednostki stowarzyszonej – Linx.

W najistotniejszym, mającym największy udział w zyskach ATM segmencie usług centrów danych, Emitent odnotował około 10-procentowy wzrost przychodów w porównaniu do I kwartału 2014 roku (do ponad 16,7 mln zł). W porównaniu z czwartym kwartałem 2014 roku przychody te pozostały na zbliżonym poziomie, co jest pochodną braku zauważalnego przyrostu fakturowanej powierzchni kolokacyjnej. Na zmniejszenie dynamiki przychodów w tym segmencie miało wpływ lekkie spowolnienie dynamiki popytu na usługi kolokacyjne na krajowym rynku oraz – jak się wydaje – popełnione błędy w prowadzonej polityce handlowo-produktowej w minionym roku, niedostosowującej oferty do zmieniających się potrzeb klientów i omijającej rynki zagraniczne. Warto jednak odnotować, że wg najnowszych raportów firmy badawczej PMR, ATM nie tylko wciąż jest liderem krajowego rynku centrów danych (wg powierzchni kolokacyjnej brutto), ale również znajduje się na 3. miejscu w Europie Środkowo-Wschodniej (wg tego samego kryterium).

– Po słabym roku 2014, mającym negatywny wpływ na wyniki pierwszego kwartału 2015 roku, wprowadziliśmy przełomowe zmiany w funkcjonowaniu firmy w obszarze sprzedaży i marketingu. Wiele jednak jeszcze zostało do zrobienia. Pozytywnych rezultatów tych zmian oczekujemy jednak dopiero w drugiej połowie bieżącego roku. O tych zmianach i oczekiwanych rezultatach mówimy w naszej strategii na lata 2015-2017, która została opublikowana na stronie internetowej spółki w dniu wczorajszym – powiedział Tadeusz Czichon, Prezes Zarządu ATM.

Nowa strategia spółki jest odpowiedzią na zachodzące zmiany rynkowe, a także nowe wyzwania rozwojowe. Nasza misja, w której zapewniamy „nieprzerwany dostęp do danych”, wskazuje na kierunek, w którym ATM S.A. podąża. Zmieniający się świat teleinformatyki, przenoszący funkcje informatyczne poza miejsce prowadzenia biznesu, wymaga wiedzy eksperckiej, nowoczesnych rozwiązań i perfekcyjnej jakości usług, aby odbiorca usługi informatycznej mógł bezpiecznie i w sposób ciągły korzystać ze swoich zasobów informatycznych.

– Nowoczesne centra danych i dobrze zaprojektowane sieci światłowodowe, którymi dysponujemy, pozwalają zapewnić naszym klientom bezpieczny i nieprzerwany dostęp do danych. Dzięki wykorzystaniu naszej eksperckiej wiedzy możemy dostarczyć klientom rozwiązania i usługi dopasowane do ich potrzeb – powiedział Jacek Krupa, Wiceprezes Zarządu ATM S.A. – Nowe produkty, o większej złożoności, które planujemy włączyć do oferty, pozwolą nam na dotarcie do nowych grup odbiorców, a także odpowiedzieć na nowe potrzeby płynące od obecnych klientów. To droga do jeszcze lepszego wykorzystania zasobów spółki i zwiększenia poziomu przychodów – dodał.

Zgodnie z nową strategią ATM intensyfikuje działania marketingowe skierowane do klientów zagranicznych, zwłaszcza z Europy i USA. Położenie geopolityczne Warszawy i wysoki poziom technologiczny naszych usług stwarzają szanse na stworzenie w tym miejscu Europy silnego ośrodka usług centrów danych, alternatywnego dla Amsterdamu, Frankfurtu czy Londynu. Spółka spodziewa się, że do końca 2017 r. sprzedaż do klientów zagranicznych osiągnie 25-35% przychodów ogółem. W osiągnięciu tego wyniku pomoże rozbudowa programu partnerskiego jako metody efektywnego oferowania i sprzedaży usług dla podmiotów zagranicznych, zwłaszcza usług standardowych sprzedawanych przez Internet.

– Ogłoszona strategia na najbliższe lata stawia sobie za cel zwiększenie zysku EBITDA do poziomu co najmniej 60 mln zł w 2017 roku. Jest to z jednej strony cel ambitny w kontekście aktualnie osiąganych wyników, ale z drugiej strony potencjał drzemiący w rynku i możliwościach naszej Firmy wskazuje na możliwość osiągnięcia takich, a nawet lepszych rezultatów. Kluczem do sukcesu jest takie dopasowanie naszej oferty do potrzeb krajowych i zagranicznych klientów, aby w niewątpliwych trendach powodujących przenoszenie funkcji IT w obszar chmury informatycznej, oferta ATM znalazła swoje ważne i potrzebne miejsce. To powinno skutkować szybką komercjalizacją wolnych powierzchni w centrach danych i dostępnej przepustowości w sieci światłowodowej, powodując satysfakcjonujący wzrost przychodów i zysków. A co za tym idzie – możliwość dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami w postaci solidnej dywidendy – powiedział Tadeusz Czichon, Prezes Zarządu ATM S.A.

Pełna treść strategii dostępna jest na stronie internetowej spółki: www.atm.com.pl/inwestor.

ATM S.A. jest notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie liderem polskiego rynku centrów danych i ekspertem w zakresie bezpieczeństwa transmisji i przechowywania danych. Pod markami ATMAN i Thinx Poland świadczy usługi kolokacji i hostingu oraz usługi w chmurze we własnych centrach danych o łącznej powierzchni 10 600 mkw. Wykorzystując swoje łącza zagraniczne i sieci światłowodowe w największych miastach Polski, ATM oferuje usługi szerokopasmowe, w tym dostęp do Internetu i transmisję danych. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.
Dokładniejsze informacje pod adresem:
www.atm.com.pl.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel