17.05.2016

Nastąpiły istotne zmiany w strukturze właścicielskiej oraz Zarządzie Spółki

  • 31,5 mln zł przychodów w I kwartale 2016 pochodzących z segmentów operacyjnych; utrzymana dynamika wzrostu
  • Ponad 9% wzrost EBITDA w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku, do poziomu 9,2 mln zł
  • Zmiany w strukturach właścicielskich oraz zarządczych spółki w związku z osiągnięciem pozycji największego akcjonariusza przez subfundusz MCI.EuroVentures, zarządzanego przez giełdowy Private Equity Managers.

Marża ze sprzedaży wyniosła w minionym kwartale 17,4 mln zł (+5% r/r), zysk EBITDA 9,3 mln zł, zysk operacyjny 3,7 mln zł (+19% r/r), a zysk netto 2,9 mln zł (+16% r/r, najwyższy wynik od II kwartału 2014 roku). Ważna w kontekście analizy wypracowanych wyników jest poprawa rentowności sprzedaży w podstawowych segmentach o 0,5 p.p. kwartał-do-kwartału oraz o 1 p.p. rok-do-roku – to zasługa zarówno rosnącej rentowności Segmentu Usług Centrów Danych, jak i ustabilizowania rentowności w Segmencie Usług Telekomunikacyjnych. Wyniki ATM oparte są na stałym, abonamentowym strumieniu przychodów (abonamenty stanowią ponad 98% całkowitych przychodów z podstawowych segmentów).

W kluczowym dla firmy Segmencie Usług Centrów Danych w dalszym ciągu notowana jest dwucyfrowa dynamika wzrostu – przychody wzrosły o 13% r/r, marża ze sprzedaży o 20% r/r, a zysk EBITDA o 21% r/r (segment ten odpowiada już za ok. 65% całkowitego zysku EBITDA spółki). Przyrost zajętej przez klientów powierzchni kolokacyjnej w centrach danych ATM wyniósł 11% r/r.

W Segmencie Usług Telekomunikacyjnych spółka utrzymuje sprzedaż na zbliżonym poziomie. Pomimo utrzymującej się okołorynkowej tendencji związanej ze spadkami rentowności tego obszaru, spółka zachowała marże ze sprzedaży podobne do tych z IV kwartału 2015.

Zmiany w akcjonariacie oraz strukturach zarządczych spółki

Pod koniec kwietnia br. fundusz MCI.PrivateVentures FIZ (działający na rachunek subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0) osiągnął wraz z podmiotami zależnymi ponad 30 procentowy udział w kapitale zakładowym ATM, stając się tym samym największym udziałowcem ATM. W rezultacie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmieniony został skład Rady Nadzorczej spółki. Powołanych zostało dwóch przedstawicieli wskazanych przez nowego akcjonariusza: Cezary Smorszczewski i Maciej Kowalski.

W dniu 10 maja 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała dotychczasowych Członków Zarządu ze swoich funkcji oraz powołała nowy – trzyosobowy – skład Zarządu: Sylwester Biernacki (Prezes Zarządu, powołany z dniem 10 maja 2016 roku), Robert Zaklika (Wiceprezes Zarządu, powołany z dniem 1 czerwca 2016 roku) oraz Tomasz Galas (Członek Zarządu ds. finansów, powołany z dniem 16 maja 2016 roku).

Prezes Sylwester Biernacki jest z wykształcenia inżynierem informatyki, ukończył Wyższą Szkołę Informatyki w Warszawie. W 2006 roku stworzył i zarządzał spółką PLIX – Polish Internet eXchange – największym w Polsce punktem wymiany ruchu obsługującym ponad 40 proc. ruchu polskich operatorów. Od 2009 roku w ramach PLIX budował serwerownie w warszawskim budynku LIM/Marriott – obecnie spółka ta posiada tam blisko 1200 mkw. serwerowni. W 2013 roku spółka została sprzedana do lidera rynku data center w Europie – spółki TelecityGroup.

Dobre perspektywy na rok 2016

Rezultaty pierwszego kwartału 2016 są zapowiedzą obiecujących wyników całego 2016. Najszybciej można to zaobserwować na rynku SME, gdzie proces sprzedaży jest relatywnie krótszy. Na tym właśnie rynku w I kwartale 2016 nastąpił znaczący wzrost sprzedaży mierzony wartością podpisanych kontraktów, co powinno przełożyć się na wzrost przychodów w kolejnych kwartałach Będziemy chcieli być także bardziej obecni na rynku zamówień publicznych – powiedział Sylwester Biernacki, Prezes Zarządu ATM S.A.

ATM to firma mająca kompetentny zespół ludzi i świadcząca usługi o najwyższej jakości. Chcemy wspierać nowy Zarząd w jej szybkim rozwoju i umacniania pozycji lidera na polskim rynku usług data center – dodał Maciej Kowalski, przedstawiciel największego akcjonariusza ATM S.A. w Radzie Nadzorczej spółki.

ATM S.A. jest notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie liderem polskiego rynku centrów danych i ekspertem w zakresie bezpieczeństwa transmisji i przetwarzania danych. Pod marką Atman świadczy usługi kolokacji i hostingu oraz usługi w chmurze we własnych centrach danych o łącznej powierzchni 13 600 mkw. Wykorzystując swoje łącza zagraniczne i sieci światłowodowe w największych miastach Polski, Atman oferuje usługi szerokopasmowe, w tym dostęp do Internetu i transmisję danych. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego. Więcej informacji na www.atman.pl.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel