Polityka HR

Polityka HR
Rola HR w organizacji

Dział HR pełni funkcje doradcze w budowaniu strategii firmy i jej rozwoju. Wspiera managerów wyższego szczebla i wszystkich pracowników w tworzeniu takiego środowiska pracy i narzędzi, aby osiągać założone cele i czerpać satysfakcje z pracy. Podejmuje działania prowadzące do zapewnienia wysoko wykwalifikowanej kadry na wszystkich stanowiskach pracy oraz umożliwiające pracownikom rozwój wewnątrz organizacji.

Dział HR w naszej firmie:
 • Wspiera organizację poprzez zapewnienie odpowiedniej polityki i skutecznych narzędzi HR;
 • Identyfikuje, promuje i wdraża najlepsze praktyki HR na poziomie całej organizacji;
 • Kreuje zmiany i pomaga we wdrażaniu korzystnych dla organizacji zmian
 • Zapewnia skuteczną i zgodną z prawdą komunikację ze wszystkimi pracownikami;
 • Zapewnia pomoc, wskazówki i narzędzia, niezbędne do rekrutacji, utrzymania i rozwoju odpowiednio wykwalifikowanych pracowników
 • Odpowiada za szkolenia i rozwój pracowników
 • Rozwija i wykorzystuje nowoczesne narzędzia w systemach motywacyjnych
 • Systematycznie bada opinię pracowników poprzez ankiety i wywiady
 • Promuje wartości obowiązujące w firmie
 • Buduje „markę pracodawcy” wewnątrz i na zewnątrz firmy
 • Dba o przyjazne miejsce pracy i dobrą atmosferę
Wartości firmy
W naszych działaniach kierujemy się następującymi wartościami:
 1. Współpraca (wzajemna pomoc, koleżeńskość, zaufanie, integracja, relacje)
  • Działamy jako zespół, chętnie pomagamy sobie nawzajem i dzielimy się wiedzą. Dbamy o wzajemne relacje, dobrą atmosferę i darzymy się zaufaniem.
 2. Klient (dbanie o klienta i wizerunek firmy, elastyczność, zadowolenie klienta)
  • Klienci są najważniejsi, dbamy o ich zadowolenie i wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Jesteśmy otwarci na ich potrzeby i jesteśmy elastyczni przy wypracowywaniu rozwiązań.
 3. Otwartość (życzliwość, szacunek, lojalność, uczciwość)
  • Jesteśmy otwarci na drugiego człowieka i na nowe idee i zmiany. Klientów i współpracowników traktujemy z szacunkiem i życzliwością. Dbamy o dobre, długofalowe relacje. Postępujemy uczciwie.
 4. Innowacyjność (rozwój firmy i jednostki, podnoszenie kwalifikacji, kreatywność)
  • Jesteśmy liderami, działamy nowocześnie. Kreatywnie pracujemy nad dostarczaniem rozwiązań oczekiwanych przez rynek. Chętnie podnosimy kwalifikacje i doskonalimy się, a zdobytą wiedzę wykorzystujemy dla rozwoju firmy.
 5. Profesjonalizm (wiedza i kompetencje, jakość, terminowość i niezawodność usług, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność i zaangażowanie)
  • Jesteśmy zespołem profesjonalistów, wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie do zapewnienia usług na najwyższym poziomie. Pracujemy z zaangażowaniem, sumiennie i odpowiedzialnie. Dotrzymujemy obietnic. Stawiamy na jakość, niezawodność, terminowość, bezpieczeństwo i ciągłość usług.
 6. Orientacja na cel (rozumienie celów, nastawie na cel, determinacja, konsekwencja, efektywność działania, przedsiębiorczość)
  • Jesteśmy świadomi celu działania firmy i wspólnie do niego dążymy. Cel firmy stawiamy przed celami jednostkowymi czy zespołowymi. Wierzymy w sukces i z determinacją podejmujemy działania aby go osiągnąć. Ważna jest dla nas konsekwencja i doprowadzanie spraw do końca. Efektywnie wykorzystujemy zasoby, tak aby osiągać oczekiwane wyniki. Dbamy o wynik firmy i podnoszenie jej wartości. Każdy Zespół i każdy Pracownik w swoich działaniach kieruje się dążeniem do optymalizacji kosztów i zwiększania przychodu i marży.
Kluczowe elementy naszej polityki HR to:
 • Świadomość, że firmę tworzą ludzie i że warto dbać o ich rozwój i zadowolenie z pracy, bo to się przekłada na sukces firmy
 • Konkurencyjne i sprawiedliwe wynagrodzenie, uczciwe umowy o pracę, pakiet socjalny
 • Kierowanie się wartościami firmy: Współpraca, Klient, Otwartość, Innowacyjność, Profesjonalizm, Orientacja na cel
 • Szkolenia, rozwój i ścieżki kariery wewnątrz organizacji
 • Równe szanse
W naszej firmie możesz się spodziewać:
 • uczciwej i równej dla wszystkich rekrutacji
 • usystematyzowanego wdrożenia do pracy i przydzielenia mentora
 • szkoleń i powierzania ambitnych zadań, możliwości uczenia się od doświadczonych kolegów
 • otwartej komunikacji z przełożonymi, regularnej oceny pracy i dbania o twój rozwój
 • ścieżki kariery i otwartej możliwości awansu wewnątrz firmy
 • bogatego pakietu socjalnego
 • przyjaznego miejsca pracy i dobrej atmosfery
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel