27.08.2015

Spółka zaprezentowała wyniki finansowe osiągnięte w pierwszej połowie 2015 roku. Kilkunasto­procentowa dynamika wzrostu w segmencie usług centrów danych oraz spadki w segmencie telekomunikacyjnym przełożyły się na 61,1 mln zł łącznych przychodów z obu podstawowych segmentów operacyjnych, co oznacza utrzymanie poziomu z pierwszego półrocza 2014 r. Prawie wszystkie przychody w I połowie 2015 roku pochodziły z opłat abonamentowych (ponad 98%) – ten rodzaj przychodów wzrósł o ok. 4% rok do roku.

Warszawa, 27 sierpnia 2015 r. – Segment usług centrów danych, który jest kluczowy dla wyniku EBITDA Spółki (odpowiadał w I poł. 2015 r. za 60% zysku EBITDA), odnotował wzrost przychodów o 13% r/r (17% r/r dla abonamentów) oraz wzrost marży ze sprzedaży o 11%. Wzrost komercjalizacji powierzchni centrów danych wyniósł ok. 10% r/r.

– Cieszymy się z relatywnie dobrych wyników w obszarze usług centrów danych. Nadal jednak jesteśmy przekonani, że tempo wzrostu tej części naszej działalności powinno być jeszcze wyższe. Na wyniki pierwszego półrocza 2015 roku największy wpływ miało rozszerzenie współpracy z kilkoma naszymi największymi klientami kolokacyjnymi, jak również wciąż obserwowana wysoka dynamika przychodów z dzierżawy serwerów dedykowanych ATMAN EcoSerwer, oferowanych w sprzedaży internetowej. Ponadto zaobserwowaliśmy już pierwsze efekty wprowadzania do naszej oferty nowych produktów – jak na przykład świadczone w nowym modelu usługi biur zapasowych. Oczekujemy, że w dalszej części roku efekty realizacji strategii ogłoszonej w maju br. będą coraz bardziej satysfakcjonujące dla akcjonariuszy Spółki – powiedział Tadeusz Czichon, Prezes Zarządu ATM S.A.

W segmencie usług telekomunikacyjnych Spółka zanotowała w pierwszym półroczu 2015 r. spadek przychodów o 7% r/r, a marży ze sprzedaży o 17% r/r. Obniżenie przychodów dotyczyło głównie obszaru dostawy nowych łączy, aczkolwiek przychody abonamentowe zmniejszyły się w tym czasie także o 3%, co wynika przede wszystkim z negatywnego trendu w okresie pierwszych trzech kwartałów 2014 roku. Od ostatniego kwartału ubiegłego roku udało się, przede wszystkim dzięki zwiększeniu o ok. 20% r/r bazy klientów, zatrzymać spadki na tym polu.

– Wyhamowanie spadków przychodów w części abonamentowej to pierwszy krok na drodze do ustabilizowania wyników segmentu usług telekomunikacyjnych. Niestety, równolegle z tym pozytywnym zjawiskiem doświadczyliśmy spadku rentowności tych usług na poziomie marży ze sprzedaży o kilka punktów procentowych. Poza utratą wysokomarżowej sprzedaży o charakterze pozaabonamentowym, spadek rentowności dotknął również usług abonamentowych (z 52% w I poł. 2014 r. do 48% obecnie). Podejmujemy działania, aby ten negatywny trend zmienić i traktujemy to jako najważniejsze wyzwanie stojące przed segmentem telekomunikacyjnym. Drogą ku temu jest wzbogacenie oferty o nowoczesne, bardziej marżowe produkty i zwiększenie efektywności działu zakupów – skomentował Jacek Krupa, Wiceprezes Zarządu ATM S.A.

Ostatecznie marża ze sprzedaży z całej działalności ATM obniżyła się w pierwszej połowie 2015 roku o 8% r/r (do 33,5 mln zł). Wzrost kosztów stałych (o 8% r/r), który związany jest z działaniami mającymi na celu zwiększenie efektywności i dynamiki Spółki, spowodował, że zysk EBITDA zmniejszył się aż o 23% r/r (do 16,9 mln zł), a zysk netto w wysokości 4 mln zł był niższy o 40% od zysku w analogicznym okresie 2014 roku.

Na koniec czerwca 2015 roku ATM obsługiwał ok. 2000 klientów (wzrost o ok. 17% r/r), a największy udział w przychodach Spółki miały tradycyjnie branże finansowa i telekomunikacyjna (łącznie ponad 60%).

ATM S.A. jest notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie liderem polskiego rynku centrów danych i ekspertem w zakresie bezpieczeństwa transmisji i przechowywania danych. Pod markami ATMAN i Thinx Poland świadczy usługi kolokacji i hostingu oraz usługi w chmurze we własnych centrach danych o łącznej powierzchni 13 600 mkw. Wykorzystując swoje łącza zagraniczne i sieci światłowodowe w największych miastach Polski, ATM oferuje usługi szerokopasmowe, w tym dostęp do Internetu i transmisję danych. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego.
Dokładniejsze informacje pod adresem:
www.atm.com.pl.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel