Tradycyjnie innowacyjny bank

Tradycyjnie innowacyjny bank
Historia współpracy ATM S.A. z Kredyt Bank S.A. i Warta S.A.

Materiał archiwalny

Kredyt Bank S.A., jeden z pierwszych prywatnych banków w Polsce, od 1994 roku notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wywarł znaczący wpływ na kształtowanie się nowoczesnego sektora bankowego w Polsce. Miał też istotny udział w jego konsolidacji. Kluczowy był rok 1997, kiedy po wcześniejszych przejęciach mniejszych podmiotów, na mocy porozumienia z Narodowym Bankiem Polskim Kredyt Bank połączył się z Polskim Bankiem Inwestycyjnym S.A., a następnie przejął Prosper Bank i Agrobank.

Zaufanie klientów, atrakcyjne produkty, dobre wyniki finansowe i systematyczny rozwój Kredyt Banku wzbudziły zainteresowanie zagranicznych inwestorów. W 2001 roku jego strategicznym akcjonariuszem został KBC Bank NV — jedna z wiodących instytucji finansowych w Europie. Zajmuje ona znaczącą pozycję na swoich podstawowych rynkach, tj. w Belgii i Europie Centralnej (w Polsce, Czechach, Węgrzech, Słowacji i Słowenii) oraz ma rozległą sieć private banking, działającą w ramach European Private Bankers (Francja i Monako, Niemcy, Irlandia, Włochy, Luxemburg, Holandia, Hiszpania, Szwajcaria i Wielka Brytania).

Intensywne zmiany strukturalne i rozszerzanie oferty produktowej wymagały odpowiedniego wsparcia technologicznego i wdrożenia zaawansowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. W 2000 r. Kredyt Bank nawiązał współpracę z ATM S.A. — firmą działającą na polskim rynku od 1994 i będącą pionierem wielu rozwiązań teleinformatycznych, która zaimplementowała w banku nowoczesne systemy do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem sieci. Rok później ATM S.A. rozpoczęła swoją działalność operatorską pod marką ATMAN i jako sprawdzony partner biznesowy została wybrana na dostawcę usług internetowych dla Kredyt Banku. Wkrótce także jeden z największych w Polsce ubezpieczycieli — TUiR Warta S.A. — dołączył do grona klientów operatora ATMAN. Kredyt Bank jest drugim w kolejności po Gadu-Gadu klientem, któremu ATM S.A. niezmiennie od 10 lat świadczy usługi telekomunikacyjne.

Wejście w skład Grupy KBC stanowiło przełomowy moment dla rozwoju banku. Oznaczało bowiem m.in. rozpoczęcie pionierskich działań związanych z tworzeniem zintegrowanej oferty bankowo-ubezpieczeniowej w ramach grupy, w szczególności we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta. Zaowocowało to wprowadzeniem niedostępnych wcześniej na polskim rynku usług bancassurance, umożliwiającej klientom banku korzystanie z oferty usług ubezpieczeniowych na atrakcyjnych warunkach. Dla banku oznacza to większe przychody, dla ubezpieczyciela — niższe koszty akwizycji, a dla klientów — wygodę i atrakcyjne ceny usług.

Obecnie Kredyt Bank jest notowany w pierwszej dziesiątce banków w Polsce. Firma stara się łączyć solidną, tradycyjną bankowość z innowacjami — produktowymi, organizacyjnymi i technologicznymi. Obsługuje różne grupy klientów, ze szczególnym uwzględnieniem klientów detalicznych, private banking oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki rozbudowanej sieci placówek i bankomatów oraz systemowi bankowości elektronicznej klienci mają wygodny i uniwersalny dostęp do usług Kredyt Banku. Poza tym KBC działa także w obszarze asset management, private equity i obsługuje dużych klientów korporacyjnych.

W ostatnich latach wysiłki banku koncentrowały się wokół rozwoju zintegrowanej oferty bankowo-ubezpieczeniowej, rozbudowy sieci placówek, a także wprowadzaniu nowej struktury organizacyjnej Kredyt Banku i Warty oraz integracji wybranych obszarów działalności obu spółek. To w równym stopniu projekty organizacyjne co technologiczne, wymagające wsparcia ze strony sprawdzonych, niezawodnych partnerów technologicznych. Jednym z nich, od blisko dekady, jest ATM S.A.” — mówi Wojciech Hawajski, Dyrektor Wykonawczy Departamentu Bankowości Elektronicznej w Kredyt Bank S.A.

Kwestie bezpieczeństwa mają dla ciągłości działania instytucji finansowych pierwszorzędne znaczenie. Decyduje o tym dążenie do minimalizacji poziomu ryzyka, jakie banki gotowe są podejmować, a także regulacje prawne znacznie ograniczające możliwości korzystania z outsourcingu usług. Ryzyko operacyjne zdefiniowane zostało przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego jako zagrożenie strat związanych m.in. z niezależnymi zdarzeniami zewnętrznymi lub systemami czy osobami. Instytucja finansowa musi zatem mieć absolutną pewność co do stabilnej kondycji finansowej usługodawcy, jego niezawodności działania oraz zdolności wprowadzania i przestrzegania procedur zmniejszających to ryzyko. Tymczasem intensywny rozwój nowej zintegrowanej oferty usług grupy KBC, rosnąca liczba placówek obsługi klienta i dynamiczny wzrost liczby klientów wygenerowały potrzebę przetwarzania i składowania olbrzymiej ilości danych. Bazując na bardzo dobrym doświadczeniu we wcześniejszej współpracy, TUiR Warta S.A., a później i Kredyt Bank powierzyły ATM S.A. stworzenie bezpiecznego, niezawodnego technologicznie środowiska kolokacyjnego dla swoich zasobów.

Bezpieczeństwo dla instytucji finansowych zyskało wymiar nie tylko operacyjny, ale także wizerunkowy i zaczęło stanowić jeden z fundamentów działania banków. Współpraca z zewnętrznymi partnerami w tym zakresie bazuje na dużym zaufaniu, które buduje się latami poprzez rzetelne i odpowiedzialne podejście do potrzeb klienta oraz solidną realizację powierzonych projektów. Instytucje finansowe, z racji tego, że ich usługi musi cechować duża niezawodność, są niezwykle wymagającym klientem. Z zadowoleniem możemy powiedzieć, że trwająca od dziesięciu lat współpraca Kredyt Banku z ATM dowodzi, że w ciągu tych wszystkich lat firma dała się poznać jako solidny i odpowiedzialny partner” — mówi Adam Grabowski, Dyrektor Departamentu Aplikacji Bankowych w Kredyt Bank S.A.

Drugim kluczowym czynnikiem wyboru ATM S.A. na dostawcę usług data center była wysoka jakość usług kolokacyjnych oferowanych przez operatora ATMAN. ATM S.A. to jedyna firma, która posiada w Warszawie dwa obiekty i może świadczyć instytucjom finansowym niezawodne usługi w zakresie kolokacji podstawowego i zapasowego centrum danych. Oferta ATM S.A. wyróżnia się na tle konkurencyjnych usług oferowanych przez komercyjne centra danych. Zasoby trafiają bowiem do ośrodków ATM przystosowanych specjalnie dla usług kolokacji i oferujących wyposażoną w redundantne systemy przestrzeń techniczną. Usługi świadczone w obu lokalizacjach objęte są systemem zarządzania zgodnym z normą ISO 9001:2008 oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnym z normą ISO/IEC 27001:2005.

W celu zagwarantowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa obiekty są podzielone na specjalne strefy, w których ruch nadzorowany jest przez elektroniczny system kontroli dostępu. Otoczenie budynków i ich pomieszczenia są monitorowane systemem telewizji przemysłowej CCTV i objęte całodobową ochroną fizyczną i systemem elektronicznego nadzoru. Kontrolę dostępu pracowników i klientów do tych ośrodków, zasady prowadzenia prac przez służby serwisowe czy zasady reagowania na incydenty oraz odtwarzania usług po awarii regulują ściśle egzekwowane procedury.

Monitoringowi i kontroli podlegają wszystkie istotne systemy infrastrukturalne. Dla pełnego bezpieczeństwa wszystkie kluczowe elementy zostały podwojone. Zwielokrotnione łącza transmisji danych, redundancja urządzeń sieciowych w szkielecie sieci teleinformatycznej, zdublowane krytyczne elementy sieciowych urządzeń aktywnych oraz nadmiarowe włókna w łączach światłowodowych — to wszystko gwarantuje prawidłową transmisję nawet w przypadku poważnej awarii którejkolwiek części infrastruktury sieciowej.

W pełni bezpieczny i redundantny jest również system zasilania obiektu z sieci energetycznej. Energia pochodzi z dwóch niezależnych źródeł. Ponadto ciągłość zasilania gwarantuje system awaryjnego podtrzymywania napięcia, na który składają się zasilacze awaryjne UPS i agregat prądotwórczy. Pomieszczenia, w których znajdują się serwery są klimatyzowane i wentylowane przy wykorzystaniu zautomatyzowanego systemu tworzącego optymalne środowisko pracy dla urządzeń elektronicznych.

Podjęta przed kilku laty decyzja banku o korzystaniu z usług kolokacji na potrzeby DRC (Disaster Recovery Center) miała jak na tamten czas pionierski charakter. Świadczy nie tylko o wysokim zaufaniu, jakim ta instytucja finansowa obdarzyła zewnętrznego dostawcę usług, ale przede wszystkim o wysokim profesjonalizmie specjalistów banku odpowiedzialnych za kwestie informatyczne i telekomunikacyjne. To oni przygotowali projekt i opracowali optymalne, bezpieczne założenia dla budowy zapasowego centrum danych, które z powodzeniem zabezpiecza systemy banku od kilku lat” — mówi Jacek Krupa, Dyrektor Działu Usług Telekomunikacyjnych w ATM S.A.

Na przestrzeni lat zarówno Kredyt Bank, jak i TUiR Warta podlegały bardzo znaczącym przemianom — kapitałowym, organizacyjnym i technologicznym. Zmiany będą zachodzić nadal, jednak pewna cecha charakterystyczna pozostaje stała: obecnie, tak samo jak przed laty, biznes oczekuje od IT świadczenia niezawodnych i bezpiecznych usług na wysokim poziomie.

Kalendarium

Kredyt Bank S.A.

1992–93 — ATM pierwszą w Polsce firmą przyłączoną do Internetu oraz pierwszym komercyjnym dostawcą usług internetowych

1999 — ATM inwestuje w budowę własnej sieci światłowodowej w Warszawie

2000 — początek współpracy z Kredyt Bank S.A.: dostawa rozwiązań z zakresu zarządzania i bezpieczeństwa sieci, m.in. wdrożenie systemu Spectrum do zarządzania infrastrukturą sieciową, dostawa serwerów Sun

2001 — ATM uruchamia własną sieć transmisji danych ATMAN i staje się dostawcą Internetu dla Kredyt Banku. KBC zostaje strategicznym akcjonariuszem Kredyt Bank S.A.

2002— intensyfikacja prac nad bezpieczeństwem pracy banku w sieci oraz przygotowania do uruchomienia usługi homebanking. Implementacja i rozbudowa klastrów firewall, wdrożenie systemów ochrony autoryzacyjnej, implementacja serwera wystawiającego certyfikaty bezpieczeństwa, przygotowanie warstwy technologicznej portalu zdalnego dostępu do usługi homebanking; wdrożenie platformy do zarządzania stacjami roboczymi pracującymi w banku

2003–2004 — ATM przeprowadza audyt bezpieczeństwa baz danych i testy bezpieczeństwa systemów IT w banku i wdraża kolejne elementy systemu bezpieczeństwa

2006 — ATM zaczyna realizować dla Kredyt Banku usługi transmisji danych

2008 — ATM i Kredyt Bank podpisują umowę na dzierżawę powierzchni kolokacyjnej w Centrum Danych ATMAN na potrzeby DRC

2009 — rozszerzenie usługi dzierżawy powierzchni kolokacyjnej

TUiR Warta S.A.

2003 — początek współpracy ATM z TUiR Warta: umowa na świadczenie usług dostępu do Internetu oraz transmisji danych pomiędzy centralą w Warszawie a oddziałami na terenie całego kraju. KBC staje się większościowym udziałowcem TUiR Warta S.A.

2003–2009 — ATM dostarcza dla TUiR Warta urządzenia sieciowe i rozwiązania Cisco Systems

2005 — ATM i TUiR Warta podpisują umowę na kolokację serwerowni na potrzeby DRC

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel