21.03.2016

Trwa gruntowna transformacja Spółki w kierunku Aktywnej Sprzedaży. Pierwsze rezultaty działań nowego Zarządu już widoczne

Ponad 35,5 mln zł zysku EBITDA osiągnął lider polskiego rynku usług centrów danych w całym 2015 roku. Oznacza to zniżkę o 18% r/r, a głównym powodem takiego stanu rzeczy jest istotny spadek marży generowanej przez segment telekomunikacyjny, w tym przede wszystkim przez transakcje o charakterze nieabonamentowym. Po zmianach w Zarządzie Spółki na koniec 2015 roku, w firmie wdrożone zostały daleko idące działania naprawcze.

Czwarty kwartał minionego roku nie przyniósł zaskoczenia. Wyniki Spółki osiągnięte w tym okresie wpisują się w trendy obserwowane przez cały 2015 rok – przychody abonamentowe w obu podstawowych segmentach operacyjnych wzrosły łącznie o ok. 2% r/r i był to już czwarty kolejny wzrostowy kwartał. Marża abonamentowa z podstawowych segmentów wzrosła o 4% r/r, co oznacza, że lekko poprawiona została również rentowność sprzedaży abonamentowej. Na taki obraz sytuacji miało wpływ podtrzymanie tendencji wzrostowej w Segmencie Usług Centrów Danych (niemal 13% wzrostu przychodów r/r w IV kw. 2015, przy utrzymaniu ok. 70% rentowności sprzedaży) i wciąż obserwowane – choć coraz wolniejsze – spadki w Segmencie Usług Telekomunikacyjnych (spadek abonamentów o niecałe 3% r/r w IV kw. 2015, pogłębiony dodatkowo obniżką rentowności sprzedaży o ok. 2 p.p.). Kluczową różnicą pomiędzy wynikami IV kw. 2014 roku a wynikami ostatniego kwartału minionego roku jest brak w tym ostatnim okresie istotnych przychodów o charakterze pozaabonamentowym (0,2 mln zł w IV kw. 2015 vs. 4,6 mln zł w IV kw. 2014).

W całym roku 2015 transakcje sprzedaży łączy światłowodowych nie przekroczyły wartości 2 mln zł (w kilku poprzednich latach przekraczały każdorazowo 7 mln zł), co w oczywisty sposób odbiło się na zyskach operacyjnych i zysku netto firmy (przychody te były w przeszłości realizowane z wysoką, sięgającą 70-80% marżą ze sprzedaży). Wyżej wymienione zjawisko wynika ze zmiany preferencji uczestników rynku telekomunikacyjnego – wybierany jest obecnie w większości wypadków model długoterminowej dzierżawy łączy (abonamentowy).

Negatywny wpływ na wyniki całego 2015 roku miała również obniżka rentowności abonamentowej części Segmentu Usług Telekomunikacyjnych – ze zjawiskiem tym ATM walczy już od kilku kwartałów, podejmując działania nakierowane przede wszystkim na zwiększenie efektywności działu zakupów. Spowolnienie tej niekorzystnej tendencji w ciągu ostatnich trzech kwartałów 2015 roku wskazuje na właściwy kierunek podjętych już działań. Dodatkowym czynnikiem pogarszającym rezultat minionego roku był wzrost kosztów stałych, zwłaszcza kosztów wynagrodzeń (+8% r/r), co było związane z realizacją założeń strategii ogłoszonej w pierwszej połowie 2015 roku. Niestety, w ślad za poczynionymi wydatkami nie poszły w tym wypadku oczekiwane rezultaty po stronie przychodowej (zwłaszcza dotyczy to przychodów od klientów zagranicznych).

Pozytywnym zjawiskiem było z kolei utrzymanie dwucyfrowej (+14% r/r) dynamiki przychodów ze sprzedaży w Segmencie Usług Centrów Danych, jak również podtrzymanie wysokiej rentowności tego segmentu. W kolejnych okresach główny nacisk zostanie położony na jeszcze szybszy wzrost tego obiecującego obszaru działalności firmy, który odpowiada za większą część zysku EBITDA (ponad 60% w 2015 roku).

W roku 2015 zakończony został również Projekt Centrum Innowacji ATM, w ramach którego Spółka zrealizowała inwestycje na kwotę przekraczającą 100 mln zł, dzięki czemu umocniła pozycję lidera krajowego rynku centrów danych (o łącznym capacity sięgającym niemal 10 tys. mkw. netto powierzchni kolokacyjnej), jak również liczącego się gracza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie priorytetem ATM będzie jak najszybsza komercjalizacja wybudowanej powierzchni centrów danych, co przy znacznym ograniczeniu dalszych nakładów inwestycyjnych powinno umożliwić zmniejszenie zadłużenia, jak również regularną dystrybucję zysków do akcjonariuszy.

Pod koniec 2015 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu ATM. Nowy Prezes – Dariusz Terlecki – zastąpił na tym stanowisku Tadeusza Czichona, jednego ze współzałożycieli i wieloletniego Członka Zarządu ATM.

Obejmując stanowisko Prezesa Zarządu w grudniu ubiegłego roku, byłem przekonany, że przychodzę do firmy, która oferuje znakomity produkt i działa na bardzo perspektywicznym rynku. Miałem jednak również świadomość, że Spółka potrzebuje głębokiej transformacji – od typowej organizacji „high-tech” do skoncentrowanej w 100% na efektywności procesów sprzedażowych i obsłudze klienta. Od samego początku mojej pracy w ATM wdrażamy w firmie bardzo intensywny program zmian. Nazwaliśmy go roboczo „Planem na 100 dni” i – po tych 100 dniach mojej obecności w firmie – mogę powiedzieć, że już do tej pory udało nam się wiele osiągnąć. Przede wszystkim wprowadziliśmy nowoczesne narzędzia i metody pomiaru efektów w działach handlowych. Przeprowadziliśmy gruntowną optymalizację zatrudnienia, zmiany personalne dotyczyły także kluczowych stanowisk, jak np. Dyrektora Finansowego. Wprowadziliśmy nowe zasady funkcjonowania działu zakupów, jak również uszczelniliśmy proces kontrolingu finansowego. Ponadto wytypowaliśmy konkretne kategorie kosztowe, które – z pomocą zewnętrznego doradcy – są obecnie optymalizowane. Nie sposób wymienić wszystkich zrealizowanych działań, niemniej z całą pewnością okres minionych trzech miesięcy nie został przez nas zmarnowany powiedział Dariusz Terlecki, Prezes Zarządu ATM S.A.

ATM S.A. jest notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie liderem polskiego rynku centrów danych i ekspertem w zakresie bezpieczeństwa transmisji i przetwarzania danych. Pod marką Atman świadczy usługi kolokacji i hostingu oraz usługi w chmurze we własnych centrach danych o łącznej powierzchni 13 600 mkw. Wykorzystując swoje łącza zagraniczne i sieci światłowodowe w największych miastach Polski, Atman oferuje usługi szerokopasmowe, w tym dostęp do Internetu i transmisję danych. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego. Więcej informacji na www.atman.pl.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel