Atman w gronie organizacji wspierających Code of Conduct

07.03.2017
Nowości firmowe

Code of Conduct logosLider polskiego rynku data center został przyjęty przez władze europejskiego programu Code of Conduct for Data Centres Energy Efficiency do grona Endorserów, czyli firm aktywnie wspierających działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii przez centra danych.

Europejski Kodeks Postępowania dla Efektywności Energetycznej w Centrach Danych powstał w 2008 roku w celu przygotowania rozwiązań pozwalających na zredukowanie ilości energii elektrycznej zużywanej przez data centers. Skupia 240 organizacji, wśród których znaleźć można takie firmy, jak Microsoft, Dell czy IBM.

Komplet tytułów

Atman, jako pierwszy i dotychczas jedyny polski operator centrum danych, został objęty programem nadzorowanym przez Komisję Europejską w czerwcu minionego roku, otrzymując jednocześnie nagrodę za energooszczędne rozwiązania wdrożone w administrowanych serwerowniach.

– Po kilku miesiącach udziału w programie w charakterze uczestnika (Participant) otrzymaliśmy nominację do grona organizacji wspierających Code of Conduct (Endorser). Poza wymianą doświadczeń z innymi uczestnikami programu i pogłębiania swojego know-how zyskaliśmy możliwość realnego kształtowania kierunku, w jakim podążać będą inicjatywy na rzecz poprawy wydajności energetycznej w europejskich centrach danych – podkreśla Robert Mikołajski z Atmana.

Do zadań Endorserów należą m.in. promowanie kodeksu celem poszerzania listy dostawców zrzeszonych w programie, podkreślanie istoty wspólnie podejmowanych działań – zarówno dla operatorów, jak i klientów – czy przedstawianie władzom organizacji corocznych sprawozdań z wypełniania złożonych zobowiązań z wdrażania metodyki służącej zwiększeniu energooszczędności w centrach danych.

Czas na reakcję

Koncentracja Code of Conduct for Data Centres na obniżeniu zużycia energii elektrycznej w dwóch obszarach: sprzętu IT ulokowanego w centrach danych oraz infrastruktury obiektów datacentrowych, w tym systemów chłodzenia i zasilania awaryjnego, jest bezpośrednim efektem rosnącego zapotrzebowania europejskich DC na energię. Jeszcze przed dziesięcioma laty zużywały one 56 TWh energii rocznie, do końca dekady zapotrzebowanie ma natomiast wzrosnąć niemal dwukrotnie, do 104 TWh.

Zachęcamy do pogłębienia wiedzy o programie Code of Conduct for Data Centres Energy Efficiency.

 

ATM S.A. jest notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie liderem polskiego rynku centrów danych i ekspertem w zakresie bezpieczeństwa transmisji i przetwarzania danych. Pod marką Atman świadczy usługi kolokacji i hostingu oraz usługi w chmurze we własnych centrach danych o łącznej powierzchni 13 600 mkw. Wykorzystując swoje łącza zagraniczne i sieci światłowodowe w największych miastach Polski, Atman oferuje usługi szerokopasmowe, w tym dostęp do Internetu i transmisję danych. Głównymi odbiorcami usług są operatorzy telekomunikacyjni, media tradycyjne i portale internetowe oraz firmy z sektora finansowego, handlowego i przemysłowego. Więcej informacji na atman.pl.