Audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania zakończony sukcesem

10.10.2018
Nowości firmowe

Pod koniec sierpnia po raz pierwszy w historii spółki odbył się audyt Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji. Zakończył się on wynikiem pozytywnym: zero niezgodności. W rezultacie BSI (British Standards Institution) wydało ATM S.A. certyfikat ISO 9001:2015 i utrzymało ważność certyfikatu ISO/IEC 27001:2013.

Dotychczas w ATM równolegle funkcjonowały z powodzeniem dwa niezależne systemy: Zarządzania Jakością i Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Na początku tego roku Zarząd spółki podjął decyzję o ich połączeniu w jeden spójny system: Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) Jakością i Bezpieczeństwem Informacji. Następnie organizacja poświęciła kilka miesięcy na wypracowanie i wdrożenie rozwiązań będących odpowiedzią na wspólne wymagania obu norm. Uwieńczeniem tego zaangażowania jest pozytywny wynik audytu przeprowadzonego przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Główne działania podjęte przez organizację:
  • Stworzenie zintegrowanej polityki i nowej metodyki szacowania ryzyka
  • Przeprowadzenie zintegrowanych audytów wewnętrznych i zintegrowanego przeglądu zarządzania
  • Stworzenie kart procesów i ujednoliconego sposobu kontrolowania działań korygujących i doskonalących
  • Zrewidowanie i udoskonalenie zabezpieczeń wynikających z deklaracji stosowania, dostosowanie się do wymagań RODO.

Planowane są kolejne działania doskonalące, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa informacji (kontrola dostępu, kryptografia, bezpieczna eksploatacja, rozwój i utrzymanie systemów, relacja z dostawcami). Przed nami również odpowiedź na wymagania ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która weszła w życie 28 sierpnia br.

Wysoka jakość projektowanych, dostarczanych i utrzymywanych usług w połączeniu ze skutecznym zabezpieczeniem informacji, które tym procesom towarzyszą – to priorytet spółki ATM, świadczącej usługi pod marką Atman.