Energooszczędność w centrach danych

04.04.2018
Outsourcing infrastruktury IT
Autor: Atman

Główne zabiegi poprawiające energooszczędność centrów danych skupiają się na poprawie wydajności systemów chłodzenia.

Są wśród nich rozwiązania proste, jak np. zabudowa zimnych korytarzy, ale i złożone, jak np. układy chłodzenia typu free-cooling. Efektywność energetyczną możemy również poprawić po stronie zasilania, instalując urządzenia o większej sprawności. Przykładem może być zastąpienie zasilaczem dynamicznym DRUPS klasycznego układu UPS z agregatem prądotwórczym. Takie zabiegi pozwalają zwiększyć efektywność energetyczną, ale trzeba pamiętać, że przy okazji mogą zwiększyć również TCO, czyli całkowity koszt posiadania, utrzymania i eksploatacji infrastruktury.

Najszybszym, a zarazem najtańszym krokiem w stronę poprawy energooszczędności jest odejście od konserwatywnego traktowania parametrów środowiskowych. Klienci i ich specjaliści IT najczęściej określają wymaganą temperaturę w serwerowni na poziomie 18-22°C, a wilgotność w zakresie 40-60%, podczas gdy prawie wszystkie współczesne serwery mogą pracować w temperaturze do 35°C i przy wilgotności mieszczącej się między 10 a 90%. Nie namawiamy na skrajne wartości, ale każdy °C i % więcej wiąże się z wymiernymi oszczędnościami na chłodzeniu i nawilżaniu.

Warto dodać, że to serwery są najbardziej energochłonnymi urządzeniami w DC, więc w pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na ich prawidłową konfigurację i wykorzystanie. Jako lider polskiego rynku centrów danych zachęcamy naszych klientów i partnerów do udziału w programie European Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Centre, zwłaszcza że tylko przy takiej współpracy możemy wpływać na wydajność w obszarze określanym jako „IT Load”. Chodzi tu o efektywne wykorzystywanie sprzętu IT ulokowanego w centrum danych, czyli o maksymalną wydolność osiąganą przy określonym zużyciu energii elektrycznej. Taka współpraca to okazja do wymiany doświadczeń i wzbogacania specjalistycznego know-how w zakresie rozwiązań zmniejszających użycie energii. Chętnie wspieramy i doradzamy naszym partnerom biznesowym w optymalizacji infrastruktury IT, ponieważ pełne wykorzystywanie jej potencjału jest istotną częścią wydajności centrum danych.

Energia odnawialna

Podstawową cechą centrów danych jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo, z naciskiem na aspekt niezawodności zasilania. Z naszego doświadczenia wynika, że klient decydujący o wyborze swojego data center stawia energooszczędność na dalszych miejscach swojej listy wymagań.

DC są obiektami, które potrzebują stabilnego, ciągłego zasilania, i jest to jeden z głównych wymogów klientów. Odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika lub energia wiatrowa, są niestabilne i z tego powodu inwestycje w OZE nie mają zwykle uzasadnienia biznesowego dla operatorów centrów danych. Wykorzystanie ich do bezpośredniego zasilania DC mocno komplikowałoby układ zasilana, a tym samym obniżałoby niezawodność i bezpieczeństwo data center. Poza tym trudno sobie wyobrazić uruchomienie i eksploatację „zielonej” elektrowni o mocy kilkunastu MW przez właściciela DC, gdyż wymagałoby to takiego samego zaangażowania zasobów – pieniędzy i ludzi – jak w główny biznes. Kosztowność takiej inwestycji w sposób niekorzystny przekładałaby się na ceny usług dla klienta.

Podsumowując, inwestycje w energię odnawialną do zasilania centrów danych obecnie mają sens tylko w obszarze energetyki zawodowej, gdzie będą uzupełniać konwencjonalne źródła zasilania. Nie wykluczamy oczywiście zmian w przyszłości.