Holenderski Contrust testuje usługę Atman Cloud

18.04.2018
Outsourcing infrastruktury IT
Autor: Atman
Atman udostępnił firmie Contrust duże środowisko chmurowe do ciężkich testów

Contrust jest holenderskim start-upem IT, który projektuje i rozwija software dla biznesu i udostępnia go w chmurze w modelu SaaS. Firma stworzyła także platformę Clouding – narzędzie do zautomatyzowanego zarządzania środowiskiem IT rozproszonym w kilku chmurach – i poszukuje partnerów oferujących stabilne środowiska chmurowe. Zainteresowała się Atman Cloud – usługą IaaS typu VPC (virtual private cloud), która w drugiej połowie 2017 r. przeszła gruntowną rewitalizację: zmianę architektury, upgrade sieci do 100 GbE, a także zwiększenie jej rozmiarów – zarówno liczby węzłów compute, jak i przestrzeni składowania danych. W grudniu ub.r. zmodyfikowana platforma została udostępniona klientom i od tego czasu grono aktywnych użytkowników usługi regularnie się powiększa.

– W procesie stabilizacji platformy wykonaliśmy wiele testów zarówno wewnętrznych, jak i FUT, które dały nam pewność doskonale przygotowanego produktu. Dlatego gdy już po rynkowym launchu produktu firma Contrust zaproponowała nam wyzwanie – ciężkie testy przy użyciu narzędzi automatyzujących zarządzanie – przyjęliśmy je bez wahania. Oceniliśmy to jako klasyczny układ win-win. Contrust – ekspert w automatyzacji zarządzania pracujący z wielkimi globalnymi chmurami – chciał poszerzyć swoje doświadczenie o lokalną chmurę bazującą na ekosystemie OpenStack. My w Atmanie zdecydowaliśmy się udostępnić środowisko hard-userowi na wczesnym etapie życia zrewitalizowanej usługi, licząc na konstruktywną, cenną informację zwrotną – podkreśla Jakub Bryła, kierownik produktu odpowiedzialny za proces rewitalizacji Atman Cloud.

Na wspólne testy poświęciliśmy kilka dni. Najwięcej wysiłku przy tak relatywnie złożonym przedsięwzięciu kosztowały czynności przygotowawcze – prawidłowe ustawienie limitów, quot, specyficznych konfiguracji, których Atman nie przewiduje jako predefiniowany standard, a które były niezbędne dla Contrust do uruchomienia automatycznych testów. Po kilku sprawdzeniach poprawności komunikacji testy ruszyły.

– Atman wydzielił nam standardowe, wirtualne środowisko serwerowe, takie jakie udostępniają swoim klientom. Z jedną różnicą – naszej wirtualnej serwerowni zostało przydzielona ponadprzeciętna ilość zasobów. Postanowiliśmy z poziomu naszego produktu, czyli Cloudingu, przetestować system składający się z 800 serwerów wirtualnych, kilkunastu sieci typu private w połączeniu z predefiniowaną, współdzieloną siecią publiczną (external), a także kilkunastu loadbalancerów. Dodatkowo ustaliliśmy z Atmanem, że dla sprawdzenia szerszego spektrum potencjalnych zachowań zrobimy analizę wrażliwości, tzn. powtórzymy serię kilkunastu testów dla różnych wielkości środowiska, zaczynając od środowiska 20-serwerowego, a kończąc na 800 wirtualnych maszynach – wyjaśnia Jarosław Świerad, architekt rozwiązań DevOps, współzałożyciel firmy Contrust.

Wnioski z testów

  • Atman Cloud podczas testów obciążeniowych reaguje podobnie do innych chmur, w tym globalnych – wydajność CPU dla maszyn wirtualnych tego samego typu zaczyna być różna, ale rozbieżności nie są duże, a chmura Atmana trzyma światowe benchmarki.
  • Przy większym obciążeniu równoległymi zapytaniami API zachowuje się w sposób oczekiwany, na przykład przy floodowaniu komunikuje błędy do klienta. Wydłużone czasy odpowiedzi API, zaobserwowane przy silnym obciążeniu, nie wpływają na poprawność wykonywanych komend czy procesy Infrastructure as a Code.
  • Nawet przy największym obciążeniu wieloma operacjami na dużej liczbie obiektów panel WWW do administracji wirtualnym środowiskiem w pełni realizował swoje zadania i nie komunikował niepożądanych statusów czy błędów, a niewielki spadek szybkości działania panelu nie miał wpływu na doświadczenie użytkownika.
  • Platforma zachowuje się przewidywalnie i bardzo stabilnie.

– Gdyby przyszedł dziś do mnie klient, który szuka chmury w Polsce, na pewno z czystym sumieniem poleciłbym mu rozwiązanie Atmana. Naturalnie zarządzane z poziomu Cloudingu 🙂 – podsumowuje Jarosław Świerad.

Dowiedz się więcej o Atman Cloud