Multicloud i łatwe zarządzanie rozproszoną architekturą IT dzięki Atman Cloud Connect

24.01.2019
Nowości produktowe, Outsourcing infrastruktury IT
Autor: Atman

Atman Cloud Connect to usługa dedykowanego połączenia infrastruktury IT firmy ulokowanej w jednym z centrów danych Atmana z zasobami, z których ta firma korzysta w chmurze publicznej globalnego dostawcy (CSP – cloud service provider).

Wraz z tą usługą klienci Atmana otrzymują do dyspozycji kolejny stopień elastyczności w budowaniu rozwiązań – mogą nie tylko bazować na infrastrukturze z różnych poziomów stosu IT (czyli łączyć np.: serwery dedykowane z cloudem, kolokację z cloudem, kolokację z serwerami dedykowanymi), ale także korzystać z różnych dostawców chmury.

Możliwości i korzyści, jakie daje Atman Cloud Connect

Zastosowanie Cel Korzyści
Rozproszone środowisko IT o zróżnicowanej architekturze
 • połączenie w jedno środowisko własnych serwerów kolokowanych w DC i/lub serwerów dedykowanych z usługami globalnych chmur obliczeniowych
 • połączenie bezpieczeństwa przetwarzania danych w lokalnej infrastrukturze zelastycznością największych globalnych dostawców cloud computingu
 • swoboda doboru najbardziej efektywnego rodzaju technologii lub platformy cloudowej do danej pracy / danego zastosowania
 • łatwe zarządzanie rozproszoną architekturą IT
 • optymalizacja kosztów IT
 • szybka skalowalność infrastruktury
 • brak uzależnienia od jednego dostawcy (tzw. vendor lock-in)
 • spełnianie wymogów prawnych dzięki przechowywaniu wrażliwych danych w Polsce
Rozwiązania multicloud
 • tworzenie hybrydowych środowisk chmurowych, wykorzystujących Atman Cloud i platformy globalnych CSP
Rozwiązania Disaster Recovery
 • utworzenie zapasowego centrum przetwarzania danych w chmurze publicznej z twardą georedundancją
 • zabezpieczenie przed utratą dostępu do danych i systemów firmowych
 • gwarancja, że żadna awaria nie dotknie jednocześnie obu ośrodków przetwarzania danych
 • zapewnienie błyskawicznego przejęcia pracy przez zapasowe DC w razie awarii podstawowego DC

 

3 największych globalnych dostawców clouda

Oferta ACC obejmuje połączenia do takich chmur publicznych, jak:

 • Amazon Web Services (AWS)
 • Google Cloud Platform (GCP)
 • Microsoft Azure.

Atman zapewnia minimum dwa połączenia do wszystkich regionów chmur publicznych poszczególnych dostawców, dzięki czemu klient może zbudować w pełni redundantną infrastrukturę.

Opis usługi Atman Cloud Connect

Połączenie Atman Cloud Connect jest odseparowane od Internetu, dzięki czemu:

 • transmisja danych między lokalną infrastrukturą klienta i platformą CSP nie obciąża firmowego łącza ze światem
 • bezpieczeństwo transmisji danych jest wyższe.

Atman Cloud Connect działa w warstwie drugiej (łącza danych) modelu ISO/OSI, umożliwiając łączność IP w warstwie trzeciej (sieciowej). Klient samodzielnie zestawia sesje BGP/IP między swoją infrastrukturą a platformą chmury publicznej w portalu klienta danego CSP. Atman nie bierze udziału w konfiguracji warstwy trzeciej, jedynie udostępnia „tunel”.

Podstawowe komponenty Atman Cloud Connect:

 • port (1 G lub 10 G) po stronie infrastruktury klienta
 • zestawione połączenie (Ethernet Virtual Circuit) między tym portem a punktem styku z dostawcą chmury publicznej.

Możliwe jest zestawienie wielu połączeń ACC do tego samego dostawcy lub połączeń do różnych dostawców chmury z wykorzystaniem tego samego portu po stronie klienta, dlatego domyślnym trybem pracy portu jest VLAN.

Aby korzystać z Atman Cloud Connect, należy dodatkowo wykupić usługę „bezpośredniego prywatnego połączenia” u wybranego dostawcy chmury obliczeniowej, na przykład: AWS Direct Connect, Azure ExpressRoute itp.

***

Klienci korzystający z kolokacji serwerów w Atmanie od dawna mają komfort swobodnego wyboru dostawcy usług internetowych dzięki neutralności telekomunikacyjnej centrów danych Atmana. Po wprowadzeniu do oferty na początku 2019 r. usługi Atman Cloud Connect dotyczy to także wyboru dostawcy cloud computingu.

Dowiedz się więcej o Atman Cloud Connect