Test efektywności zdalnego monitoringu zasobów IT podczas awarii

25.03.2019
Outsourcing infrastruktury IT
Autor: Vertiv

Laboratorium testowe infrastruktury IT stworzone przez Atmana, operatora największego centrum danych w Polsce i firmę Vertiv, globalnego producenta infrastruktury o znaczeniu krytycznym dla serwerowni i centrów danych, rozpoczyna swoją działalność badawczą.

Głównym zadaniem pierwszego testu jest weryfikacja efektywności zdalnego monitoringu zasobów IT podczas symulowanej awarii. Charakter środowiska laboratoryjnego, które stanowi wyizolowany obszar, zapewnia dowolność symulacji w realnych warunkach roboczych.

Monitorowanie, gromadzenie i analizowanie informacji o stanie inteligentnej infrastruktury o znaczeniu krytycznym w sposób ciągły i szczegółowy w czasie rzeczywistym umożliwiają nie tylko natychmiastowe podejmowanie działań prewencyjnych, lecz także zachowanie centrum danych w optymalnym stanie równowagi między dostępnością, wydajnością a efektywnością. Szczegółowa analiza jest możliwa dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu monitorującemu: Trellis Critical Insight firmy Vertiv. Rozwiązanie to pozwala w inteligentny sposób zapanować nad nieoczekiwanymi przestojami w pracy centrum danych, zoptymalizować monitoring zasobów, zasilania i urządzeń sieciowych, a także odpowiednio kontrolować dostęp do infrastruktury.

Cel testu

Celem jest wygenerowanie potencjalnego alarmu, informującego o zakłóceniach w działaniu infrastruktury krytycznej, analiza problemu z wnioskami, wycofanie alarmu i przywrócenie stanu bezpiecznego, wygenerowanie raportu dotyczącego zużycia energii elektrycznej w trakcie i po awarii.

Przebieg testu

Sprzęt jest podłączony do oprogramowania Trellis Critical Insight w chmurze, które monitoruje wszystkie urządzenia Vertiv za pomocą protokołu SNPM. Wszystkie odczyty pracy zasilacza UPS, listew PDU i jednostki klimatyzacji precyzyjnej znajdują się na jednym ekranie (dashboard). Zmiany w pracy urządzeń (różne obciążenia, wyłączenie jednostki klimatyzacji i inne) generują alarmy. Testy są powiązane z otrzymaniem tych alarmów, ich analizą i wycofaniem po powrocie do pracy normalnej. Testy dotyczą również zmian ustawień urządzeń poprzez oprogramowanie.

Wnioski

Wnioski zostaną przestawione po zakończeniu testu i opracowaniu jego wyników.