05.11.2020
Outsourcing infrastruktury IT

Zapraszamy do obejrzenia wizualizacji budynku kolokacyjnego F6, który powstaje w Centrum Danych Atman Warszawa-1. F6 wyróżniają m.in. automatyczna podwójna rampa rozładunkowa i dedykowany układ uzdatniania wody do systemu HVAC.

04.08.2020
Analizy branżowe, Outsourcing infrastruktury IT

Negatywny wpływ pandemii na działanie polskich firm byłby większy, gdyby nie chmura obliczeniowa – wynika z badania operatora Atman. Ponad 33 proc. ankietowanych przez niego przedsiębiorstw uważa, że cloud computing pomógł im szybko przystosować się do funkcjonowania w warunkach lockdownu.

23.07.2020
Bezpieczeństwo, Outsourcing infrastruktury IT

Zaledwie 28 proc. firm przewidziało skalę problemów związanych z COVID-19 i miało odpowiednie plany reagowania w sytuacji kryzysowej, gwarantujące zachowanie ciągłości działania biznesu – wynika z naszego badania.

07.07.2020
Analizy branżowe, Outsourcing infrastruktury IT

Pandemia COVID-19 i związane z nią restrykcje zaskoczyły polski biznes, wywołując obawy o przyszłość wielu firm. Strach okazał się nieco przesadzony, a przynajmniej wśród organizacji, które korzystają z technologii informatycznych. Aż 73 proc. ankietowanych przez Atmana pracowników przedsiębiorstw przyznaje, że w dużym stopniu właśnie dzięki rozwiązaniom IT ich organizacje przetrwały kryzys. Ponadto 1 na 4 respondentów twierdzi, że jego firma nie zamierza poprzestać na dotychczasowych wdrożeniach i planuje zwiększyć wydatki m.in. na outsourcing usług IT.

06.05.2020
Outsourcing infrastruktury IT, Poradniki

Wszystko kiedyś się zużywa. To truizm, dlatego nie pytamy: czy, ale: jak i kiedy wymienić serwery, żeby było to optymalne i z korzyścią dla firmowego budżetu. Twoją uwagę powinny zwrócić m.in. takie czynniki, jak coraz częstsza niedostępność firmowych systemów i aplikacji czy rosnące koszty utrzymania środowiska serwerowego. Gruntowna modernizacja środowiska obliczeniowego może przynieść firmie wiele korzyści.

12.12.2019
Outsourcing infrastruktury IT

Większość norm, które bezpośrednio odnoszą się do DC, zajmuje się głównie warstwą infrastrukturalną: projektem i budową obiektu oraz systemami stanowiącymi wyposażenie DC. Tylko jeden standard, tj. EPI-DCOS, skupia się na skodyfikowaniu procedur utrzymaniowych i operacyjnych DC i jako jedyny robi to kompleksowo i wyczerpująco.