06.05.2020
Outsourcing infrastruktury IT, Poradniki

Wszystko kiedyś się zużywa. To truizm, dlatego nie pytamy: czy, ale: jak i kiedy wymienić serwery, żeby było to optymalne i z korzyścią dla firmowego budżetu. Twoją uwagę powinny zwrócić m.in. takie czynniki, jak coraz częstsza niedostępność firmowych systemów i aplikacji czy rosnące koszty utrzymania środowiska serwerowego. Gruntowna modernizacja środowiska obliczeniowego może przynieść firmie wiele korzyści.

21.04.2020
Bezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo to dziedzina niełatwa do zrozumienia przez osoby niezajmujące się nią zawodowo. Dobrym przykładem jest dość powszechny brak rozróżnienia pomiędzy oprogramowaniem antywirusowym i tym zapobiegającym instalacji złośliwego oprogramowania. Chociaż oba narzędzia służą do ochrony naszych zasobów IT, nie są pojęciami tożsamymi. Sprawdźmy, co je różni i jaka jest ich skuteczność w obliczu współczesnych zagrożeń.

07.04.2020
Telekomunikacja

Zachęcamy do poszerzenia wiedzy na temat tzw. IX-ów czy PWR-ów także – ale nie tylko – ze względu na „lockdown” związany w epidemią. Internet i dostępne w nim zasoby stały się narzędziami jeszcze bardziej niezbędnymi do pracy i jeszcze bardziej pożądanymi w czasie wolnym. Warto zadbać, żeby te narzędzia były jak najlepszej jakości.

15.01.2020
Bezpieczeństwo

Deep Security to zestaw kilku narzędzi Trend Micro, przeznaczonych do ochrony serwerów: fizycznych (bare metal), wirtualnych, chmurowych i kontenerowych itp. Z rozwiązania może korzystać firma każdej wielkości, nawet jeżeli chce chronić tylko jeden serwer przed włamaniami hakerów wykorzystujących luki bezpieczeństwa i atakami złośliwego oprogramowania.

12.12.2019
Outsourcing infrastruktury IT

Większość norm, które bezpośrednio odnoszą się do DC, zajmuje się głównie warstwą infrastrukturalną: projektem i budową obiektu oraz systemami stanowiącymi wyposażenie DC. Tylko jeden standard, tj. EPI-DCOS, skupia się na skodyfikowaniu procedur utrzymaniowych i operacyjnych DC i jako jedyny robi to kompleksowo i wyczerpująco.

13.11.2019
Outsourcing infrastruktury IT, Poradniki