23.07.2020
Bezpieczeństwo, Outsourcing infrastruktury IT

Zaledwie 28 proc. firm przewidziało skalę problemów związanych z COVID-19 i miało odpowiednie plany reagowania w sytuacji kryzysowej, gwarantujące zachowanie ciągłości działania biznesu – wynika z naszego badania.

07.07.2020
Analizy branżowe, Outsourcing infrastruktury IT

Pandemia COVID-19 i związane z nią restrykcje zaskoczyły polski biznes, wywołując obawy o przyszłość wielu firm. Strach okazał się nieco przesadzony, a przynajmniej wśród organizacji, które korzystają z technologii informatycznych. Aż 73 proc. ankietowanych przez Atmana pracowników przedsiębiorstw przyznaje, że w dużym stopniu właśnie dzięki rozwiązaniom IT ich organizacje przetrwały kryzys. Ponadto 1 na 4 respondentów twierdzi, że jego firma nie zamierza poprzestać na dotychczasowych wdrożeniach i planuje zwiększyć wydatki m.in. na outsourcing usług IT.

06.05.2020
Outsourcing infrastruktury IT, Poradniki

Wszystko kiedyś się zużywa. To truizm, dlatego nie pytamy: czy, ale: jak i kiedy wymienić serwery, żeby było to optymalne i z korzyścią dla firmowego budżetu. Twoją uwagę powinny zwrócić m.in. takie czynniki, jak coraz częstsza niedostępność firmowych systemów i aplikacji czy rosnące koszty utrzymania środowiska serwerowego. Gruntowna modernizacja środowiska obliczeniowego może przynieść firmie wiele korzyści.

21.04.2020
Bezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo to dziedzina niełatwa do zrozumienia przez osoby niezajmujące się nią zawodowo. Dobrym przykładem jest dość powszechny brak rozróżnienia pomiędzy oprogramowaniem antywirusowym i tym zapobiegającym instalacji złośliwego oprogramowania. Chociaż oba narzędzia służą do ochrony naszych zasobów IT, nie są pojęciami tożsamymi. Sprawdźmy, co je różni i jaka jest ich skuteczność w obliczu współczesnych zagrożeń.

07.04.2020
Telekomunikacja

Zachęcamy do poszerzenia wiedzy na temat tzw. IX-ów czy PWR-ów także – ale nie tylko – ze względu na „lockdown” związany w epidemią. Internet i dostępne w nim zasoby stały się narzędziami jeszcze bardziej niezbędnymi do pracy i jeszcze bardziej pożądanymi w czasie wolnym. Warto zadbać, żeby te narzędzia były jak najlepszej jakości.

15.01.2020
Bezpieczeństwo

Deep Security to zestaw kilku narzędzi Trend Micro, przeznaczonych do ochrony serwerów: fizycznych (bare metal), wirtualnych, chmurowych i kontenerowych itp. Z rozwiązania może korzystać firma każdej wielkości, nawet jeżeli chce chronić tylko jeden serwer przed włamaniami hakerów wykorzystujących luki bezpieczeństwa i atakami złośliwego oprogramowania.