Centralny Ośrodek Informatyki kolokuje w Atmanie

11.05.2018
Nowe kontrakty

Od grudnia 2017 r. Atman świadczy usługę kolokacji dla Centralnego Ośrodka Informatyki. Po raz pierwszy ta instytucja zdecydowała się na skorzystanie z zewnętrznego dostawcy usług data center. Umowa podpisana została na cztery lata i uwzględnia wydzielenie dla COI powierzchni serwerowni z przeznaczeniem na dedykowane Centrum Przetwarzania Danych.

Ogłoszony we wrześniu przetarg został rozstrzygnięty jeszcze w listopadzie 2017 r., stając się największym tego typu kontraktem na usługę kolokacji podpisanym w IV kwartale 2017 r. Atman podjął się udostępnienia przestrzeni w serwerowni o wysokim standardzie bezpieczeństwa infrastruktury sprzętowej i dzierżawy ciemnych włókien światłowodowych. Redundantne włókna biegną dwiema niezależnymi względem siebie trasami od kolokowanych szaf w Centrum Danych Atman do dwóch warszawskich lokalizacji wskazanych przez Centralny Ośrodek Informatyki. Atman zapewniał minimalne czasy opóźnień, gwarantując tym samym idealne warunki dla transmisji danych.

Centralny Ośrodek Informatyki przeanalizował oferty czterech dostawców usług kolokacyjnych. Oprócz Atmana do przetargu przystąpiły firmy T-Mobile i Netia. Swoją ofertę przedstawiła także firma Equinix, ale nie była ona oceniana przez COI. Najkorzystniejsza, choć nie najtańsza okazała się propozycja Atmana, który wartość miesięcznej obsługi wycenił na 65 629,41 zł. O wyborze Atmana przesądziły inne czynniki, m.in. termin rozpoczęcia świadczenia usługi, który Atman zadeklarował najkrótszy. W grudniu 2017 r. – gorącym okresie przedświątecznym – przeprowadził instalację i konfigurację infrastruktury w rekordowym czasie 23 dni, włączając w to dni wolne.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Atman, operator największej powierzchni data center w Polsce i właściciel krajowej sieci światłowodowej, podpisał umowy m.in. na usługi transmisji danych z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i na dostęp do Internetu dla warszawskiej Wojskowej Akademii Technicznej.