Centrum Danych Atman Warszawa-3 powstanie przed końcem 2024 r.

13.12.2022
Wydarzenia, Nowości produktowe

Wizualizacja Centrum Danych Atman Warszawa-3Atman zakupił działkę pod budowę kolejnego data center. Teren o powierzchni 5,5 hektara jest położony w Duchnicach k. Ożarowa Maz. Otwarcie kampusu Centrum Danych Atman Warszawa-3 o docelowej mocy IT 43 MW jest zaplano­wane na IV kwartał 2024 r. 

W grudniu 2022 r. Atman, sfinalizował zakup działki, na której powstanie trzecie warszawskie centrum danych tego operatora. Wybór padł na Duchnice, wieś w gminie Ożarów Mazowiecki położoną w korzystnej odległości od granicy Warszawy, z wygodnym dojazdem drogami szybkiego ruchu i koleją. Ulokowanie tu ośrodka data center pozwala na zapewnienie mu niezbędnego zasilania i łączności telekomunikacyjnej, przy jednoczesnym wykluczeniu ryzyka związa­nego z zalewowością, ruchem samolotowym i innymi zagrożeniami.  

Zakończenie przez Atman procesu zakupu terenu pod czwartą lokalizację centrum danych jest konsekwencją naszej długofalowej strategii inwestycyjnej. W szerszej perspektywie to także wkład w rozwój rodzimego rynku data center, atrakcyjnego dla klientów o różnej skali i konkurencyjnego w stosunku do dojrzałych rynków zachodnich. Ta strategia służy wypeł­nianiu naszej misji: zapewniania stałego dostępu do danych. Potrafimy ją skutecznie realizo­wać, oddając do użytku kolejne obiekty kolokacyjne i świadcząc w nich usługi o bezkom­promisowej jakości – podkreślił Sławomir Koszołko, prezes zarządu Atman sp. z o.o.

Kampus Centrum Danych Atman Warszawa-3 (WAW-3) będzie się składał z 3 budynków mieszczących łącznie 36 pomieszczeń serwe­rowych (ang. data halls) – blisko 19 000 mkw. powierzchni kolokacyjnej. Klienci będą mieli do dyspozycji 43 MW mocy przeznaczonej wy­łącznie do zasilania sprzętu IT (całkowita moc WAW-3 przekraczać będzie 58 MW). 

Projekt kampusu WAW-3 przewiduje oddzielne strefy bezpieczeństwa dla każdego budynku kolokacyjnego oraz pełną infrastrukturę logi­styczną, w tym parkingi, drogi dojazdowe dla samochodów ciężarowych, doki przeładunko­we i magazyny.

Na początek operacyjnego działania WAW-3 Atman przygotuje 1 z 3 budynków oraz indywi­dualnie wyposażone data halls pod wymagania klientów wynajmujących całe pomieszczenia serwerowe. Tempo oddawania do użytku kolejnych Atman uzależnia od intensywności za­interesowania klientów usług kolokacyjnych.

Atman jest liderem rynku centrów danych w Polsce od 2011 roku, obecnie ma w nim 15% udziału pod względem powierzchni netto pod usługi kolokacji, chmury obliczeniowej i serwerów dedykowanych (źródło: raporty firmy analitycznej PMR).