Certyfikacja DCOS po pierwszym audycie nadzoru

10.05.2021
Nowości firmowe, Wydarzenia

Z sukcesem przeszliśmy pierwszy audyt nadzoru w związku z certyfikacją EPI DCOS-4, którą uzyskaliśmy w listopadzie 2019 r. Audyt przeprowadzony został w dniach 22-24 marca 2021 r. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w związku z pandemią COVID-19.

Pod koniec kwietnia otrzymaliśmy szczegółowy Data Centre Operational Standard Audit Conformity Report od audytującej nas firmy EPI, a następnie certyfikaty potwierdzające zgodność obu warszawskich centrów danych Atmana ze standardem EPI DCOS na poziomie 4 i z odnotowanym zaliczeniem pierwszego audytu nadzoru. Centra Danych Atman są pierwszymi (i dotychczas jedynymi) obiektami w Europie z certyfikacją EPI DCOS.

Data Centre Operational Standard (DCOS) opracowany przez firmę EPI to jedyna na świecie norma zajmująca się kompleksowo wszystkimi zagadnieniami administrowania i działań operacyjnych centrum danych. Definiuje procesy, wskazuje procedury i dobre praktyki w utrzymaniu obiektów i zarządzaniu usługami. Wdrażając je w życie, operator DC świadczy usługi dobrze zdefiniowane, utrzymujące stały poziom jakości i wysokiej dostępności.

Standard EPI DCOS wyróżnia i opisuje 11 obszarów zarządzania centrum danych, ale nie wymaga certyfikacji wszystkich. Operator może wskazać obszary, które są kluczowe z jego punktu widzenia, i skupić się na dostosowaniu procedur z wybranego zakresu do wymagań standardu. 

Atman wytypował do certyfikacji cztery obszary mające bezpośrednie przełożenie na praktykę:

  1. Service Level Management – zarządzanie poziomem usług
  2. Data Centre Operations – procedury operacyjne centrum danych
  3. Facilities Management – utrzymanie i konserwacja obiektów
  4. Monitoring / Reporting / Control – monitorowanie, raportowanie, kontrola.

We wszystkich audytowanych obszarach otrzymaliśmy najwyższą możliwą notę, a nasz tzw. poziom dojrzałości został sklasyfikowany jako DCOS-4 Managed, co oznacza że:

  • Procesy są jasno zdefiniowane i zapewniają przewidywalną wydajność procesu.
  • Zdefiniowane procesy jasno określają cel, wejścia, kryteria wejścia, działania, role, środki, etapy weryfikacji, wyjścia i kryteria wyjścia.
  • Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie procesów i podprocesów.
  • Procesy są monitorowane i mierzone pod kątem zgodności i zgodności oraz podejmowane są działania mające na celu poprawę procesu w przypadku, gdy procesy/procedury wydają się nie działać skutecznie.
  • Szkolenie personelu jest proaktywne i regularnie odświeżane, aby zapewnić optymalną wydajność.
  • Monitoring jest wykorzystywany do wspierania procesów.

Ocena certyfikowanych obszarów po pierwszym audycie nadzoru w warszawskich Centrach Danych Atman:   

Service Level Management (DCOS-4)

Dokonuje się przeglądów i wprowadzono usprawnienia we wszystkich dziedzinach zarządzania poziomem usług. Odpowiedzialni pracownicy operacyjni wykazali się doskonałą znajomością procesów i dobrze kontrolują operacje zarządzania poziomem usług.

Facilities Maintenance (DCOS-4)

Utrzymanie centrum danych w należytym stanie. Przeprowadzane są przeglądy, a umowy konserwacyjne, zapasy części zamiennych i szkolenia personelu są aktualne.

Data Centre Operations (DCOS-4)

Procesy operacyjne centrum danych są dobrze realizowane. Personel jest w stanie dobrze wyjaśnić rutynę pracy i wykazać się kontrolą jako taką.

Monitoring / Reporting / Control (DCOS-4)

Dokonano przeglądu monitorowania, w wyniku którego zaktualizowano matrycę punktów monitorowania.

Zobacz certyfikaty EPI DCOS-4 dla Atman Data Centers.

W Atmanie niezmiennie pracujemy nad zwiększaniem efektywności i bezpieczeństwa rozumianych jako ciągłość działania centrum danych i świadczonych w nim usług, aby zapewniać nieprzerwany dostęp naszych klientów do swoich danych.

Więcej o DCOS i innych standardach związanych z data center znajdziesz na naszym blogu.