Czołowi polscy dostawcy usług powołali Stowarzyszenie Polish Data Center Association działające na rzecz rozwoju polskiego rynku przetwarzania danych

20.04.2023
Nowości firmowe, Wydarzenia

Atman, Beyond.pl, Data4, Equinix i 3S, właściciele i operatorzy największych centrów danych w Polsce, połączyli siły w celu wzmacniania potencjału polskiej branży data center, edukacji rynku i budowania nowych miejsc pracy poprzez współpracę z władzami, zmiany legislacyjne i wykorzystywanie doświadczeń podobnych organizacji w Europie.

Oficjalne ogłoszenie powstania Stowarzyszenia Polish Data Center Association odbyło się 20 kwietnia br. w Warszawie, podczas konferencji Data Center Nation. W specjalnym wystąpieniu Prezesi Zarządów i Dyrektorzy Zarządzający firm założycielskich omówili najważniejsze cele i zadania Stowarzyszenia w kontekście obecnych wyzwań gospodarczo-politycznych.

PDCA news

Centra danych są fundamentem funkcjonowania nowoczesnego świata cyfrowego nie tylko z racji przetwarzania rosnących ilości danych pochodzących z różnych sektorów gospodarki, ale także z powodu przebiegających w nich procesach cyfrowych, transakcjach płatniczych czy zaawansowanych zadaniach obliczeniowych. Dokonująca się obecnie transformacja cyfrowa stwarza dla branży data center możliwości udziału w projektach technologicznych o niespotykanej dotąd skali. Jednocześnie niesie wyzwania w obszarach: cyberbezpieczeństwa i ochrony krytycznej infrastruktury IT, ciągłości biznesowej firm i instytucji, efektywności energetycznej i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Cokolwiek wydarza się online, wydarza się w centrach danych i ma także wymiar fizyczny związany z infrastrukturą IT, od której wymaga się dziś już nie tylko niezawodności i skalowalności, ale przede minimalnego wpływu na zmiany klimatyczne. To wyzwanie dla całej branży data center w Polsce, dlatego wykorzystując efekt skali, jednoczymy wysiłki, by wspólnie pracować nad osiąganiem w naszych ośrodkach coraz lepszych parametrów, niemożliwych do uzyskania w mniejszych, rozproszonych obiektach kolokacyjnych − twierdzi Sławomir Koszołko, CEO firmy Atman.

Utrzymanie ciągłości działania każdej firmy czy instytucji jest nierozerwalnie związane ze niezakłóconą pracą całego środowiska teleinformatycznego, którego częścią są własne centra danych bądź, coraz częściej, serwerownie udostępniane przez sprawdzonych, zweryfikowanych i certyfikowanych dostawców. Wśród celów nowo powołanego Stowarzyszenia jest utrzymywanie w Polsce bezkompromisowej jakości usług data center oraz budowanie standardów branżowych upowszechnionych na zagranicznych rynkach.

Cyfrowa transformacja przedefiniowała postrzeganie IT przez biznes. Dziś IT jest fundamentem, na którym buduje się przewagę konkurencyjną, dostosowuje do zmian rynkowych i odpowiada na potrzeby klientów. To jednak z drugiej strony generuje odpowiedzialność. Bezpieczeństwo biznesu zależy dziś bardziej niż kiedykolwiek od IT, zarówno w warstwie aplikacyjnej, jak i infrastrukturalnej. Jako dostawcy usług centrów danych adresujemy zagadnienia związane z bezpiecznym utrzymaniem środowisk technologicznych koniecznych do wydajnego dostępu do danych i systemów. Dlatego jednym z celów naszej kooperacji jest standaryzacja usług w całej branży i stałe podnoszenie ich jakości. Chcemy wspierać business continuity firm korzystających z usług polskich dostawców data center – mówi Wojciech Stramski, CEO Beyond.pl.

Tworząc politykę tzw. Cyfrowej Dekady, UE przygotowuje Europejczyków i przedsiębiorstwa na zrównoważoną i skoncentrowaną na człowieku przyszłość cyfrową. W założeniach tego programu centra danych zajmują ważne miejsce na styku kilku obszarów: cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, cyfrowych umiejętności społeczeństwa, cyfryzacji usług publicznych i bezpiecznej infrastruktury cyfrowej. Stowarzyszenie chce wspierać proces cyfryzacji w Polsce i pomóc w wykorzystaniu możliwości związanych z przyspieszeniem cyfrowym.

Cyfryzacja to przyszłość, która obejmie wiele obszarów życia każdego z nas. Jej fundamentem są centra danych, które jako krytyczna infrastruktura pozwolą na cyfrową transformację biznesu czy administracji, a jednocześnie będą „zielonymi” i bezpiecznymi magazynami danych i mocy obliczeniowych. Jako Stowarzyszenie Data Center w Polsce chcemy wspierać rozwój lokalnego rynku data center, dzielić się doświadczeniem i ekspercką wiedzą oraz przyśpieszać proces cyfryzacji w naszym kraju – podkreśla Adam Ponichtera, dyrektor polskiego oddziału Data4.

W gronie założycieli Stowarzyszenia znalazły się zarówno firmy z polskimi korzeniami, jak i globalni dostawcy usług, którzy mając już doświadczenia pracy w zagranicznych organizacjach branżowych, mogą dzielić się doświadczeniem w budowaniu zrównoważonych kampusów data center i być pomostem dla współpracy międzynarodowej w zakresie promowania wspólnych wartości z poszanowaniem różnorodności.

W dzisiejszym świecie zmiany zachodzą szybko oraz nieprzewidywalnie. Aby im sprostać, potrzebna jest ciągła transformacja cyfrowa oparta na analityce danych oraz infrastrukturze cyfrowej umożliwiającej sprawną realizację strategii biznesowej. Naszą misją jest rozwój polskiej gospodarki poprzez rozbudowę obecności centrów danych, zaś naszym celem pełne wykorzystanie szans rynkowych dla cyfrowej Polski i zaspokojenie potrzeb klientów na szybko rozwijającym się rynku. Chcemy stworzyć warunki infrastrukturalne umożliwiające biznesom realizację pomysłów strategicznych umożliwiających rozwój oraz pozyskanie inwestorów. Poprzez ciągłe doskonalenie procesów, edukację oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań skoncentrowanych na środowisku i odpowiedzialności biznesowej wspieramy również polskie firmy w ich dążeniu do zrównoważonego rozwoju – komentuje Sylwia Pyśkiewicz, Managing Director Equinix Poland.

Działanie Stowarzyszenia jako organizacji branżowej służy nie tylko celom biznesowym, ale również edukacji rynku w kierunku podnoszenia poziomu bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego, szkolenia przyszłych kadr w dobie obecnego deficytu wyspecjalizowanych pracowników utrzymania infrastruktury obiektów kolokacyjnych. Ścisłe współdziałanie z lokalnymi władzami na każdym szczeblu powinno przełożyć się na zmiany legislacyjne, korzystne dla branży, a także na podaż nowych miejsc pracy.

Naszym celem jest łączyć – dosłownie i w przenośni. Łączyć środowisko branżowe, aby sukcesywnie podnosić jakość oferowanych usług, firmy z technologiami opartymi na Data Center, aby optymalizować ich działalność operacyjną, a także ludzi z technologią poprzez edukację, która pokazać ma wielkie możliwości, jakie niosą za sobą usługi oparte na centrach przetwarzania danych dziś oraz w przyszłości – dodaje Monika Roś-Gruszczyk, CEO 3S Data Center.

Według analityków w 2021 r. wartość polskiego rynku usług w centrach przetwarzania danych wynosiła 2,58 mld złotych[1], a podaż mocy na rynku komercyjnych usług data center wzrosła o 20%. W długim terminie docelowa moc planowanych obecnie w Polsce centrów danych wyniesie 300 MW. Niesłabnące tempo wzrostu lokalnego rynku przyciągnęło już uwagę największych globalnych dostawców usług IT, którzy ulokowali w Polsce swoje regiony. Działalność Stowarzyszenia ma wspomóc wypromowanie Polski jako nowego, prężnie rozwijającego się hubu data center, stanowiącego uzupełnienie dla ustabilizowanych rynków tzw. FLAP-D i zdobywającego zainteresowanie międzynarodowych klientów.

 

[1] Źródło: Rynek centrów danych w Polsce 2022, PMR

Atman specjalizuje się w outsourcingu IT i usługach data center, dostarczając klientom rozwiązania teleinformatyczne dopasowane do ich potrzeb biznesowych. Jako dojrzały partner z doświadczonym zespołem inżynierów i ekspertów doradza w złożonych projektach technologicznych. Usługi Atmana stanowią wysokowydajny, bezpieczny i elastyczny fundament dla działalności operacyjnej klienta, zapewniają wsparcie ciągłości działania (BCM) i umożliwiają optymalizację kosztów IT, a co za tym idzie, ułatwiają klientowi utrzymanie konkurencyjności i dalszy rozwój biznesu, a także ekspansję na nowe rynki. Więcej na stronie https://www.atman.pl/

Beyond.pl – dostawca bezpiecznych usług data center, chmury i Managed Services. Jako jedyny dostawca usług infrastruktury IT na rynku Europy Środkowo-Wschodniej Beyond.pl dostarcza mix poziomów bezpieczeństwa centrów danych (od Rated 3+ do 4), kompleksową ofertę cloud opartą o chmurę prywatną, publiczną i rozwiązania hybrydowe, wsparcie ze strony ekspertów w ramach Managed Services oraz dostępność usług na poziomie do 99,9999%.
Beyond.pl zarządza jednym z najbezpieczniejszych centrów danych w Unii Europejskiej. Obiekt Data Center 2, strategicznie zlokalizowany w połowie drogi między Warszawą a Berlinem, to aktualnie jedyne centrum danych w Unii Europejskiej posiadające zarówno normę EN 50600 Klasy 4, jak i certyfikat ANSI/TIA-942 Rated 4. Certyfikacje potwierdzają najwyższe standardy bezpieczeństwa data center w zakresie projektowania, mechaniki, zasilania  i telekomunikacji. Jest to również najbardziej energooszczędne data center w całej Polsce i regionie (PUE 1.2) zasilane w 100% energią odnawialną. Więcej na https://www.beyond.pl/   

Data4 jest wiodącym europejskim operatorem i inwestorem w sektorze centrów danych. Grupa jest pionierem modelu kampusów centrum danych, opartych na filarach integracji z systemami łączności, zrównoważonego rozwoju i odporności. Firma nie tylko samodzielnie zarządza swoimi inwestycjami, ale również finansuje je oraz projektuje.
Naszym celem jest wspieranie technologicznego rozwoju naszych klientów, dostarczając im skalowalne i bezpieczne rozwiązania hostingu danych, począwszy od pojedynczej szafy po dedykowany budynek. Firma samodzielnie finansuje, projektuje oraz zarządza swoimi centrami danych.
Grupa Data4 prowadzi jedne z najpotężniejszych kampusów data center w Europie. Centra danych Data4 we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Polsce, Luksemburgu i już wkrótce w Niemczech, są wybierane przez międzynarodowych operatorów chmurowych i telekomunikacyjnych, a także innowacyjne firmy technologiczne i międzynarodowe korporacje. Więcej na stronie: https://www.data4group.com/

Equinix (Nasdaq: EQIX) to globalny dostawca infrastruktury cyfrowej, który umożliwia cyfrowym liderom wykorzystanie zaufanej platformy do bezpośredniego łączenia elementów infrastruktury leżącej u podstaw ich działalności i będącej źródłem ich sukcesu. Equinix umożliwia firmom dostęp do wszystkich właściwych miejsc, partnerów i możliwości, których potrzebują, żeby budować i wzmacniać swoją przewagę konkurencyjną. Dzięki Equinix mogą skalować w sposób zwinny, przyspieszać uruchamianie usług cyfrowych oraz dostarczać światowej klasy doświadczenia i pomnażać ich wartość.

3S Data Center SA od 2011 roku realizuje wizje biznesowe swoich Klientów poprzez projektowanie i wdrażanie kompleksowych rozwiązań, ułatwiających bezpieczne przechowywanie danych. Swoją pozycję na rynku przetwarzania danych buduje przede wszystkim w oparciu o własne centra danych – największy w Polsce klaster 7 obiektów rozproszonych geograficznie, oraz bardzo wysokie kompetencje inżynierskie potwierdzone certyfikatami, co pozwala na tworzenie skalowalnych i elastycznych środowisk chmury obliczeniowej w modelu prywatnym (IaaS, PaaS), współdzielonym (Virtual Data Center) czy hybrydowym. 3S Data Center w czerwcu 2020 r. otrzymała certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO/IEC 27001:2013. Od 2019 roku 3S DC jest częścią Grupy Play, lidera telefonii mobilnej. Więcej na: https://3s.pl/