Lider branży o wysokim potencjale wzrostu

 • Największy udział w rynku data center w Polsce
 • Umacnianie pozycji rynkowej dzięki intensywnej rozbudowie centrów danych oraz wysokiemu tempu sprzedaży usług
 • Dynamiczny wzrost rynku centrów danych oparty na globalnych trendach niezależnych od koniunktury gospodarczej

Wartościowe aktywa pozwalające na kompleksową obsługę klientów

 • 3 nowoczesne centra danych o powierzchni ok. 8 tys. mkw. netto (wciąż rozbudowywane)
 • Własne metropolitarne sieci światłowodowe w największych miastach w Polsce + ponad 14 tys. km międzymiastowych i międzynarodowych łączy
 • Jedyny polski operator obecny jednocześnie w kilku znaczących punktach wymiany ruchu IP w Europie

Dochodowy model biznesowy oparty na zdrowych fundamentach finansowych

 • Systematycznie rosnący strumień przychodów i zysków, około 90% przychodów pochodzi z opłat abonamentowych (przewidywalność)
 • Rentowność działalności utrzymywana na stabilnym, wysokim poziomie
 • Bezpieczny poziom zadłużenia

Zaufanie klientów dzięki najwyższej jakości świadczonych usług

 • Konsekwentnie powiększana baza klientów, duża dywersyfikacja źródeł przychodów (brak dominujących odbiorców)
 • Usługi o krytycznym znaczeniu dla wiodących firm z różnych sektorów gospodarki
 • Jakość usług potwierdzona odpowiednimi certyfikatami

Doświadczona kadra menedżerska oraz inżynierska

 • 25 lat doświadczenia na rynku teleinformatycznym, umiejętność przewidywania trendów
 • Czytelna i konsekwentnie realizowana strategia
 • Kadra inżynierska złożona z najlepszych specjalistów w Polsce

Światowe rynki szczególnie doceniają firmy, które potrafią budować systemy i oferować usługi zaspakajające rosnące potrzeby komunikacyjne świata eksplodującego zasobami informacyjnymi. Jesteśmy taką firmą i obserwujemy te same trendy pojawiające się w naszym kraju. Mamy pewność co do trafności naszej strategii rozwoju i pewność wzrostu przychodów i zysków firmy w następnych okresach rozrachunkowych. Wszystkie znane nam przesłanki wskazują, że nie zawiedziemy naszych aktualnych i przyszłych inwestorów.