Strona zawiera treści archiwalne.

Odpowiedzi na często zadawane pytania

Kiedy założona została spółka ATM? Od kiedy jej akcje notowane są na GPW? Jaka jest struktura akcjonariatu?

ATM S.A. to polska firma, której początki sięgają roku 1987 (w obecnej formie prawnej istnieje zaś od 1997 r.). Debiut giełdowy miał miejsce w 2004 roku. Więcej o historii firmy i jej aktualnym akcjonariacie.

Jakie jest rozwinięcie skrótowca „ATM”?

„ATM” nie posiada obecnie rozwinięcia, „ATM Spółka Akcyjna” to pełna nazwa naszej spółki. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że nazwa poprzednika prawnego ATM S.A. (ATM Sp. z o.o.) rzeczywiście była skrótowcem od: Advanced Technology Manufacturing.

Jaka jest przynależność sektorowa ATM według metodologii GPW? Pod jakim tickerem spółka jest notowana?

ATM zaliczany jest przez GPW do sektora „Informatyka”, ticker: ATM.

Czy ATM to duża firma? Jakie są podstawowe wielkości dotyczące jej działalności (kapitalizacja rynkowa, aktywa, zatrudnienie)?

ATM od wielu lat systematycznie rośnie, zwiększając skalę działalności oraz wartość dla akcjonariuszy. Kapitalizacja spółki przekracza 350 mln zł, aktywa mają wartość powyżej 500 mln zł, zaś zatrudnionych jest ponad 200 osób.

Co jest przedmiotem działalności ATM?

Działamy w branży teleinformatycznej — jesteśmy liderem kolokacji, IaaS i szerokopasmowej transmisji danych, oferującym usługi dostępu do Internetu oraz inne zaawansowane usługi telekomunikacyjne o dużej wartości dodanej, świadczone pod marką Atman.

Co to jest kolokacja, IaaS i dlaczego warto inwestować w biznes data center?

W teleinformatyce kolokacja oznacza udostępnianie odpowiednio wyposażonej powierzchni na należący do klienta sprzęt (np. serwery). Możliwy jest wynajem różnej wielkości powierzchni, począwszy od części pojedynczej szafy rack aż po dedykowane pomieszczenie serwerowe. Dostawca usługi kolokacyjnej zapewnia m.in. łącza telekomunikacyjne, zasilanie (podstawowe, awaryjne i podtrzymanie UPS), klimatyzację, fizyczną ochronę dostępu, ochronę przeciwpożarową oraz całodobowy monitoring i serwis. Wszystko to bez konieczności inwestowania środków własnych klienta w budowę centrum danych.

W przypadku IaaS (Infrastructure as a Service) dostawca udostępnia dodatkowo klientowi sprzęt IT (hardware) umieszczony w centrum danych, dzięki czemu klient może skoncentrować się wyłącznie na kwestiach związanych z oprogramowaniem i odpowiednim wykorzystaniem danej infrastruktury. W ramach IaaS ATM oferuje serwery dedykowane oraz usługi chmury obliczeniowej.

Rynek usług centrów danych dynamicznie rośnie, w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie wciąż znajduje się na relatywnie wczesnym stadium rozwoju. W zgodnej opinii ekspertów wzrost ten będzie przez kolejne lata kontynuowany, co wynika przede wszystkim z gwałtownie rosnących potrzeb społeczeństwa informacyjnego w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz przesyłania danych. ATM jako lider polskiego rynku centrów danych jest i będzie głównym beneficjentem ww. wzrostu. Więcej informacji o branży data center w Polsce i pozycji ATM na tym rynku.

Jaka jest różnica pomiędzy usługami „transmisji danych” a „dostępem do Internetu” (wg podziału stosowanego w raportach okresowych ATM)?

Usługi transmisji danych ATM świadczone są w oparciu o posiadaną sieć Atman, na którą składają się łącza światłowodowe, miedziane, radiolinie i LMDS. Usługi te polegają na udostępnianiu łączy między konkretnymi lokalizacjami, dzięki którym nasi klienci mogą przesyłać dane, jak również korzystać z usług telefonicznych. Takie łącza można także wykorzystać do zestawienia sieci rozległej łączącej oddziały jednej firmy znajdujące się w różnych lokalizacjach.

Usługi dostępu do Internetu dla operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług internetowych (ISP/ASP), portali, mediów oraz klientów biznesowych również bazują na własnej infrastrukturze sieciowej. Wygodne i szybkie korzystanie z zasobów polskiego i światowego Internetu jest możliwe m.in. dzięki optymalizacji połączeń sieci Atman z dostawcami treści i jej bezpośrednim punktom styku o dużej przepustowości z ponad tysiącem sieci telekomunikacyjnych. ATM był pierwszym w Polsce komercyjnym dostawcą usług internetowych.

Czy ATM dostarcza Internet do klientów indywidualnych (osób fizycznych)?

Nie. Co do zasady świadczymy usługi wyłącznie w modelu B2B (business-to-business). Odbiorcami naszych usług są więc większe i mniejsze przedsiębiorstwa oraz instytucje, a ponadto również inni operatorzy telekomunikacyjni i dostawcy usług internetowych (ISP, np. operatorzy sieci kablowych), dla których pełnimy rolę swego rodzaju hurtownika, od którego kupują usługi IP lub dzierżawią włókna światłowodowe.

Czy ATM świadczy inne usługi dla klientów indywidualnych (np. w centrach danych)? W jaki sposób zapoznać się z ofertą?

Nie. Nasze usługi świadczymy dla klientów biznesowych, a szczegółowa oferta dostępna jest na stronie naszej marki handlowej Atman.

Atman — czy to jest oddzielna spółka?

Nie, Atman to marka handlowa ATM S.A. Pod marką Atman od wielu lat świadczymy usługi telekomunikacyjne dla biznesu na bazie sieci światłowodowej i Centrum Danych Atman Warszawa-1 przy ul. Grochowskiej. Uruchomione kilka lat temu Centrum Danych Atman Warszawa-2 przy ul. Konstruktorskiej (wcześniej CD Thinx Poland) to największe w Polsce neutralne telekomunikacyjnie centrum danych, w którym znajduje się także główny węzeł należącego do Atmana punktu wymiany ruchu internetowego Thinx IX.

Jaka jest struktura geograficzna klientów ATM? Czy ATM sprzedaje swoje usługi klientom zagranicznym?

Z formalnego punktu widzenia wśród naszych klientów zdecydowanie dominują podmioty zarejestrowane w Polsce. W praktyce biznesowej ATM często obserwowana jest jednak sytuacja, w której rzeczywisty odbiorca usługi jest podmiotem zarejestrowanym poza granicami kraju, jednak umowę podpisuje w jego imieniu podmiot z siedzibą rejestrową w Polsce. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie naszymi usługami ze strony klientów zagranicznych, co zawdzięczamy m.in. uprzywilejowanej lokalizacji naszej infrastruktury (na najkrótszej drodze lądowej między zachodem a wschodem Europy). Jesteśmy chętnie wybieranym lokalnym partnerem, czyli dostawcą usług dla operatorów telekomunikacyjnych o światowym zasięgu. 

Czy muszę posiadać specjalistyczną wiedzę techniczną, aby zrozumieć i właściwie ocenić perspektywy/ryzyko działalności ATM?

Zdecydowanie nie. Podobnie jak w przypadku spółek z innych branż, szczegółowa wiedza techniczna związana z usługami świadczonymi przez ATM nie jest niezbędna do przeprowadzenia analizy modelu biznesowego firmy. Poza informacjami o strategii, wynikach i perspektywach działalności operacyjnej firmy, które udostępniamy w naszych raportach giełdowych i na niniejszej stronie internetowej, cennym źródłem informacji o trendach i otoczeniu rynkowym są wydawane corocznie raporty niezależnych firm badawczych. 

Kiedy ATM opublikuje kolejne raporty okresowe?

Zachęcamy do zapoznania się z kalendarium wydarzeń korporacyjnych ATM. Udostępniamy tam również opcję łatwej integracji naszego kalendarza z kalendarzem użytkownika.

Chciałbym być na bieżąco informowany o najważniejszych wydarzeniach z życia ATM. Czy jest taka możliwość?

Tak. Proszę zamówić subskrypcję informacji.

Dlaczego ATM nie jest przedmiotem większej liczby raportów analitycznych firm inwestycyjnych?

Istnieją dwa główne powody takiego stanu rzeczy: wciąż jeszcze niedostatecznie duże kapitalizacja rynkowa i płynność obrotu akcjami ATM na GPW. Niewątpliwie inną ważną przyczyną jest brak na GPW porównywalnej do ATM spółki (dla której podstawową działalność operacyjną stanowią usługi centrów danych), co przekłada się również na relatywnie słabe rozpoznanie rynku, na którym działamy. Wraz z rozwojem spółki oraz krajowego rynku data center powyższa sytuacja powinna ulec poprawie.

Czy ATM S.A. jest powiązana z ATM Grupa S.A. oraz ATM SI S.A. (obecnie Atende S.A.)?

Nie. Atende S.A. (wcześniej ATM SI S.A.) to niepowiązana obecnie z ATM S.A. spółka, do której wydzielona została w połowie 2012 r. działalność integratorska „dawnego” ATM (szczegółowe informacje o podziale ATM). ATM Grupa S.A. nie jest w żaden sposób powiązana z ATM S.A. (przypadkowe podobieństwo nazw).

Jakie jest biznesowe uzasadnienie dokonanego w 2012 r. podziału „dawnego” ATM na dwie grupy kapitałowe?

Rozdzielenie działalności telekomunikacyjnej i integratorskiej zapewniło obu działalnościom przejrzystą strukturę organizacyjną, pozwoliło na optymalizację procesów zarządzania, podniesienie sprawności operacyjnej, ale także umożliwiło ograniczenie kosztów i dokonanie rzeczywistej wyceny. Wydzielenie ATM Systemy Informatyczne miało również za zadanie podniesienie konkurencyjności obu podmiotów, a także uniknięcie wyłączeń konsolidacyjnych wzajemnych obrotów, które nie oddawały w pełni rzeczywistej sprzedaży osiąganej w danym segmencie operacyjnym. Ponadto dzięki podziałowi akcjonariusze otrzymali możliwość realizacji polityki inwestycyjnej dla każdej z działalności niezależnie, dzięki czemu zwiększyła się atrakcyjność inwestycyjna obu spółek (rozdzielenie ryzyk). Więcej o podziale ATM.

Jak wygląda obecna struktura grupy kapitałowej ATM S.A.?

Po sprzedaży wszystkich akcji spółki zależnej mPay S.A. pod koniec 2013 roku ATM ostatecznie wycofał się z rynku płatności mobilnych i prowadzi obecnie jednorodną działalność, polegającą na świadczeniu usług centrów danych (we własnych serwerowniach) wraz z usługami transmisji danych (w oparciu o własne sieci światłowodowe). Tym samym, począwszy od raportu za I kwartał 2014 roku, spółka sporządza wyłącznie jednostkowe sprawozdania finansowe. (Od początku 2014 roku ATM nie tworzy grupy kapitałowej. ATM posiada jedynie udział mniejszościowy w spółce stowarzyszonej Linx Telecommunications Holding B.V. zarejestrowanej w Holandii, która specjalizuje się w usługach centrów danych i transmisji danych w krajach Europy Wschodniej).

Jak uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ATM?

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego — chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.