Struktura akcjonariatu ATM S.A.

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów % głosów
MCI.PrivateVentures FIZ 36 343 344 36 343 344 100
Ogółem 36 343 344 36 343 344 100

 

Akcjonariat ATM S.A.

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 36 000 000 akcji serii A i 343 344 akcji serii B.
Nominalna wartość każdej akcji Emitenta wynosi 0,95 zł.