Początki

Korzenie ATM S.A. sięgają 1987 r. Założona wówczas firma TTM Sp. z o.o. stworzyła rejestrator lotniczy, który zyskał popularność pośród klientów. Po przekształceniu w 1989 r. w Przedsiębiorstwo Produkcyjne ATM, firma nadal i z powodzeniem zajmowała się elektroniką lotniczą (w 1994 r. produkty firmy otrzymały godło „Teraz Polska”) na rynku polskim i międzynarodowym. W 1991 roku PP ATM zdecydowało się równolegle do swojej głównej działalności założyć Dział Zaawansowanych Systemów Komputerowych, zajmujący się dystrybucją w Polsce sprzętu światowego lidera grafiki komputerowej — Silicon Graphics.

Systemy komputerowe i Internet

Zainteresowanie nowościami informatycznymi zaowocowało w 1992 r. wpięciem ATM do globalnej sieci Internet — jako pierwszej firmy komercyjnej w Polsce — oraz rozwinięciem oferty spółki w stronę zintegrowanych rozwiązań teleinformatycznych. W 1993 r. ATM jako pierwsza firma w Polsce zaczął komercyjnie świadczyć usługi internetowe pod marką IKP — Internet Komercyjny w Polsce, a już w następnym dokonał pionierskich wdrożeń: instalacji pierwszego w Polsce superkomputera oraz zestawienia sieci LAN ze szkieletem w nieznanej wówczas w Polsce technologii ATM (Asynchronous Transfer Mode). Intensywnie rozwijająca się działalność Działu Zaawansowanych Systemów Komputerowych spowodowała, że w 1994 r. został on wydzielony i zarejestrowany jako osobny podmiot gospodarczy: ATM Sp. z o.o., następnie w 1997 r. przekształcony — z zachowaniem ciągłości prawnej — w obecną formę spółki akcyjnej.

Rozszerzenie działalności na komplementarne dziedziny — sieci komputerowych i oprogramowania — pozwoliło ATM osiągnąć znaczące sukcesy. Pierwszym takim sukcesem był projekt informatyzacji Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zrealizowany na przełomie lat 1995/1996, a niewątpliwie spektakularnym — wyposażenie w technologie informatyczne Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą Sądu Najwyższego na placu Krasińskich w Warszawie (rok 2000). Projektem, w którym w pełni zastosowano efekt synergii działalności telekomunikacyjnej i integracyjnej, był rozpoczęty w 2001 r. projekt outsourcingu sieci rozległych dla BRE Banku. Dokonane pod koniec lat dziewięćdziesiątych wdrożenia sieci rozległych w technologii ATM w Uniwersytecie Warszawskim czy Polskiej Telefonii Cyfrowej działały sprawnie przez niemal 10 lat, a polska nauka nadal korzysta z dostarczonych wówczas przez ATM instalacji obliczeniowych wielkiej mocy (oczywiście wielokrotnie już modernizowanych i rozbudowywanych), w które wyposażone zostały niemal wszystkie krajowe centra komputerowe dużej mocy.

Warto wspomnieć wdrożenie w Polpharmie S.A. pierwszego w Polsce w pełni zwalidowanego systemu zarządzania produkcją leków (2002), pierwszej komercyjnej, publicznej sieci WLAN (2003) w technologii Wi-Fi, czy pierwszego systemu Content Billing w publicznej sieci IP (2004). Efektem wieloletniej współpracy ATM przy tworzeniu telewizji interaktywnej było skonstruowanie (wraz z TVP oraz instytucjami naukowymi) pierwszego w kraju prototypu telewizji interaktywnej o zasięgu krajowym (2005). Innym przełomowym projektem w zakresie usług telekomunikacyjnych z wartością dodaną był hosting platformy e-commerce dla PLL LOT z 2006 roku.

ATOM i początki Atmana

Od początku działalności, równolegle do rozwoju usług integracyjnych, z dużym powodzeniem prowadzona była działalność operatorska polegająca na oferowaniu dostępu do Internetu. Usługa o nazwie Internet Komercyjny w Polsce (IKP) świadczona była dla kilku tysięcy klientów, głównie biznesowych, i była to pierwsza tego typu usługa świadczona w kraju (od 1993 r.). Posiadając wówczas najliczniejszą rzeszę klientów, została przeniesiona w 1998 r. do oddzielnej spółki zależnej: ATOM S.A., która w rok później została sprzedana firmie GTS. Dochód z tej transakcji został przeznaczony na inwestycje we własną sieć światłowodową w Warszawie i nowoczesne centrum zarządzania nią, które umożliwiły spółce ATM dokonanie w 2001 r. zupełnie nowego otwarcia na rynku operatorskim — powstała sieć Atman.

Debiut giełdowy

Stabilny i zdecydowany wzrost ATM S.A. zaowocował we wrześniu 2004 r. debiutem spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Status spółki publicznej oznacza konieczność spełniania wysokich wymagań dotyczących przejrzystości działania i poddanie się stałej, niezależnej ocenie inwestorów.

2006 r. ATM rozpoczęła budowanie grupy kapitałowej, inwestując zarówno w podmioty zwiększające jej potencjał wykonawczy, jak i w firmy na wczesnym etapie rozwoju, tworzące innowacyjne rozwiązania oparte na technologiach teleinformatycznych. Odzwierciedlało to przyjętą przez spółkę strategię zrównoważonego rozwoju dwiema ścieżkami: rozwoju organicznego oraz rozwoju przez innowacje. Taka strategia zapewnia z jednej strony stabilność i bezpieczeństwo, z drugiej zaś daje szansę na skokowe zwiększenie wartości w wyniku rynkowego sukcesu jednego (lub wielu) z nowatorskich przedsięwzięć.

ATM Systemy Informatyczne

Historycznie połączenie w jednej firmie kompetencji operatora telekomunikacyjnego oraz doświadczonego integratora teleinformatycznego, nie obawiającego się wyzwań technologicznych dostarczało synergii, która dawała przewagę konkurencyjną przez wiele lat. ATM S.A. udało się w tym czasie zrealizować wiele pionierskich projektów.

Przez lata działalność telekomunikacyjna była głównie dodatkiem do znacznie większej pod względem przychodów i zysków działalności integracyjnej. Po pewnym czasie, przy osiągniętej dużej skali biznesu ATM S.A. zarówno w obszarze usług telekomunikacyjnych, jak i w integracji systemowej, każda z tych działalności zaczęła wymagać indywidualnego, dedykowanego podejścia, uwzględniającego ich różną specyfikę. Dlatego Zarząd ATM S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu począwszy od drugiego kwartału 2009 r. procesu wydzielenia części zajmującej się integracją systemów teleinformatycznych w formie osobnej spółki — wówczas ATM Systemy Informatyczne sp. z o.o. (ATM SI).

Przyjęte rozwiązanie zapewniło obu działalnościom przejrzystą strukturę organizacyjną, pozwoliło na optymalizację procesów zarządzania, podniesienie sprawności operacyjnej, ale także umożliwiło ograniczenie kosztów zarówno w ramach pionu usług telekomunikacyjnych, który w całości pozostał w ATM S.A., jak i w ramach spółki ATM Systemy Informatyczne, która w pełni przejęła kompetencję integratora teleinformatycznego.

Wydzielenie ATM Systemy Informatyczne miało także za zadanie poprawę efektywności współpracy integratora z partnerami handlowymi, w tym z operatorami telekomunikacyjnymi, przez których część działalności ATM S.A. była wcześniej postrzegana jako konkurencyjna.

Nowy model działania

maju 2012 r. sfinalizowany został podział ATM poprzez rozdzielenie działalności telekomunikacyjnej (kontynuowanej przez ATM S.A.) i działalności informatycznej (kontynuowanej przez Atende S.A.).

Z kolei w listopadzie 2013 r. ATM sprzedała posiadane akcje mPay S.A. — ostatniej spółki z dawnej grupy kapitałowej ATM. Tym samym ATM S.A. wycofała się z rynku płatności mobilnych.

W wyniku przeprowadzonych zmian, od końca 2013 r. Spółka prowadzi jednorodną działalność polegającą na świadczeniu usług centrów danych (we własnych serwerowniach) wraz z usługami transmisji danych (w oparciu o własne sieci światłowodowe).