Zmiany w strukturze grupy kapitałowej ATM S.A.

W maju 2012 roku ATM S.A. zakończył proces podziału Emitenta na dwie spółki notowane na GPW w Warszawie. Poniższej prezentujemy komplet dokumentów dotyczących podziału, a także zapraszamy na strony internetowe drugiej spółki: ATM Systemy Informatyczne S.A. (obecnie: Atende S.A.)

Raporty bieżące i kluczowe dokumenty

Zadaj pytanie

Napisz e-mail