Zarząd Atman sp. z o.o. (dawniej ATM S.A.)

Sławomir Koszołko – Dyrektor Zarządzający

Sławomir KoszołkoMenedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zdobytym na rynkach data center i telekomunikacyjnym. W latach 2017‑2019 po raz pierwszy pełnił funkcję Prezesa Zarządu Atman sp. z o.o. (poprzednia nazwa ATM S.A.). W przeszłości pracował m.in. w GTS Poland na stanowisku Dyrektora Strategii i Marketingu oraz w T‑Mobile Polska w roli Dyrektora Departamentu, gdzie odpowiadał najpierw za marketing w segmencie B2B, a następnie za strategię korporacyjną.

Sławomir Koszołko ponownie stanął na czele spółki w kwietniu 2022 r.

Radosław Potera – Członek Zarządu

W ponad 20-letniej karierze zdobył doświadczenie w realizacji dużych inwestycji związanych z budową infrastruktury telekomunikacyjnej oraz w planowaniu i eksploatacji zarówno mobilnych jak i stacjonarnych sieci telekomunikacyjnych. W krajowych i międzynarodowych organizacjach zarządzał obszarami inwestycji, operacji, czy badań i rozwoju. Opracowywał plany strategiczne i  finansowe dla akcjonariuszy i banków, tworzył startupy i nabył praktyczną wiedzą dotyczącą fuzji i przejęć oraz zarządzania zmianą.

Umiejętności negocjacji pomagały mu we współpracy z klientami, dostawcami, administracją lokalną i agencjami rządowymi. Jest absolwentem Telecoms Academy w Londynie i magistrem inżynierem telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. 

Wojciech Sadowski – Członek Zarządu

Od ponad 15 lat zdobywa doświadczenie zawodowe pracując dla firm technologicznych, telekomunikacyjnych i usługowych. Pracował także w sektorze bankowym (finansowanie strukturyzowane) i współpracował z funduszami inwestycyjnymi. W roli Dyrektora Finansowego odpowiadał za obszary kontrolingu, sprawozdawczości, zarządzania płynnością, finansowania i administracji. Zdobył praktyczną wiedzę w zakresie fuzji i przejęć, realizując projekty w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Absolwent Frankfurt School of Finance and Management (EMBA) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (finanse i bankowość). Uzyskał międzynarodowe kwalifikacje ACMA, CGMA od CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).