Zarząd

Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu

Od blisko piętnastu lat działa w obszarach marketingu i sprzedaży w branży ICT, data center i telekomunikacji. W realizowanych projektach odpowiadał za działania z zakresu „go-to-market” obejmujące: strategię produktową, budowanie kanałów sprzedaży, docieranie do nowych rynków, wzrost sprzedaży i budowanie wartości klientów.

W marcu 2019 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, po dwóch latach pełnienia w Atmanie roli Chief Marketing Officer.

W tym czasie wzmocnił pozycję firmy jako zintegrowanego dostawcy usług IT tworzonych wokół kolokacji, hostingu i clouda. Wcześniej odpowiadał za marketing i zarządzanie segmentem korporacji, dużych firm i sektora MŚP w T-Mobile Polska. Do 2014 współtworzył sukces firmy GTS Central Europe i brał udział w procesach jej integracji z T-Mobile. Jest absolwentem kierunku zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Radosław Potera – Członek Zarządu

W ponad 20-letniej karierze zdobył doświadczenie w realizacji dużych inwestycji związanych z budową infrastruktury telekomunikacyjnej oraz w planowaniu i eksploatacji zarówno mobilnych jak i stacjonarnych sieci telekomunikacyjnych. W krajowych i międzynarodowych organizacjach zarządzał obszarami inwestycji, operacji, czy badań i rozwoju. Opracowywał plany strategiczne i  finansowe dla akcjonariuszy i banków, tworzył startupy i nabył praktyczną wiedzą dotyczącą fuzji i przejęć oraz zarządzania zmianą.

Umiejętności negocjacji pomagały mu we współpracy z klientami, dostawcami, administracją lokalną i agencjami rządowymi. Jest absolwentem Telecoms Academy w Londynie i magistrem inżynierem telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. 

Wojciech Sadowski – Członek Zarządu

Od ponad 15 lat zdobywa doświadczenie zawodowe pracując dla firm technologicznych, telekomunikacyjnych i usługowych. Pracował także w sektorze bankowym (finansowanie strukturyzowane) i współpracował z funduszami inwestycyjnymi. W roli Dyrektora Finansowego odpowiadał za obszary kontrolingu, sprawozdawczości, zarządzania płynnością, finansowania i administracji. Zdobył praktyczną wiedzę w zakresie fuzji i przejęć, realizując projekty w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Absolwent Frankfurt School of Finance and Management (EMBA) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (finanse i bankowość). Uzyskał międzynarodowe kwalifikacje ACMA, CGMA od CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).