Zarząd

Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu

Od blisko piętnastu lat działa w obszarach marketingu i sprzedaży w branży ICT, data center i telekomunikacji. W realizowanych projektach odpowiadał za działania z zakresu „go-to-market” obejmujące: strategię produktową, budowanie kanałów sprzedaży, docieranie do nowych rynków, wzrost sprzedaży i budowanie wartości klientów.

W marcu 2019 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, po dwóch latach pełnienia w Atmanie roli Chief Marketing Officer.

W tym czasie wzmocnił pozycję firmy jako zintegrowanego dostawcy usług IT tworzonych wokół kolokacji, hostingu i clouda. Wcześniej odpowiadał za marketing i zarządzanie segmentem korporacji, dużych firm i sektora MŚP w T-Mobile Polska. Do 2014 współtworzył sukces firmy GTS Central Europe i brał udział w procesach jej integracji z T-Mobile. Jest absolwentem kierunku zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Tomasz Galas – Wiceprezes Zarządu

Ma 18-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami z branży technologicznej. W firmie Telepage zarządzał procesami finansowymi i restrukturyzacją przedsiębiorstwa. Współtworzył i współzarządzał firmą Internet Partners, należącą do GTS Central Europe (obecnie część grupy T-Mobile). Przeprowadził przejęcie oraz integrację firmy Energis Polska, kierując finansami nowo powstałego GTS Energis, a następnie zarządzał procesami biznesowymi grupy na terenie Ukrainy.

 

W 2008 roku objął funkcję Chief Financial Officer, planując strategię i koordynując rozwój biznesu spółki osiągającej ponad 470 mln złotych obrotu. Jako absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej ma tytuł magistra inżyniera, a w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej współpracującej z London Business School uzyskał również tytuł Master of Science in Business.