Rada Nadzorcza Atman sp. z o.o. (dawniej ATM S.A.)

Scott Peterson – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Alejandro Batista

Christopher Kenney

Leonard Seevers

Stephen Taylor