Rada Nadzorcza ATM S.A.

Scott Peterson – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Alejandro Batista

Christopher Kenney

Leonard Seevers

Piotr Sieluk

Stephen Taylor