Rada Nadzorcza ATM S.A.

Piotr Sieluk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Piotr Sieluk ma 20-letnie doświadczenie menedżerskie zdobyte w branży telekomunikacyjnej, private equity oraz konsultingowej.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w dziale doradztwa biznesowego firmy Deloitte&Touche. Następnie związany był z EVIP International oraz PricewaterhouseCoopers, gdzie zajmował się projektami z zakresu prywatyzacji oraz fuzji i przejęć. 

W latach 2003-2005 pracował dla Energis Polska, jednego z pierwszych alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych w kraju, będąc odpowiedzialnym za strategię oraz rozwój spółki. Po przejęciu Energis Polska przez grupę GTS związał się z funduszem inwestycyjnym Gravitas Management.  W okresie 2005-2008 fundusz zaangażował się kapitałowo w spółki z branży budowlanej, w których Piotr Sieluk pełnił rolę dyrektora finansowego oraz CEO. Od roku 2008 objął stanowisko CEO w firmie GTS Polska i był odpowiedzialny za budowę wartości polskiej części Grupy GTS CE dla konsorcjum polskich i amerykańskich funduszy private equity. Funkcję tę piastował do momentu sprzedaży spółki grupie Deutsche Telekom w 2014 roku. W okresie ostatnich 2 lat kierował słowackim operatorem telekomunikacyjnym BENESTRA s.r.o. Piotr Sieluk jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz posiada dyplom MBA University of Minnesota.

Mariusz Cezary Grendowicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pan Mariusz Cezary Grendowicz, do września 2014 r. pierwszy prezes zarządu Polskich Inwestycji Rozwojowych, spółki Skarbu Państwa powołanej w ramach rządowego programu Inwestycje Polskie.

Bankowiec z 30-letnim stażem, rozpoczął swą międzynarodową karierę bankową w 1983 r., gdy podjął pracę w Grindlays Bank w Londynie, w którym pracował do roku 1991. 

W latach 1991–1992 pracował w Citibanku w Londynie, a następnie w latach 1992–1997 w ING Banku, gdzie w latach 1992-1995 zajmował kierownicze stanowiska w Polsce, zaś w okresie 1995-1997 był wiceprezesem zarządu ING na Węgrzech. Od 1997 do 2001 zasiadał w zarządzie ABN AMRO Bank Polska, ostatnio, jako prezes zarządu banku oraz szef grupy ABN AMRO na Polskę. Od 2001 do końca 2006 r., zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu Banku BPH. Od 2008 do sierpnia 2010 r. prezes obecnego mBanku. Były członek zarządu Związku Banków Polskich, był również prezesem zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych „Lewiatan”. Obecnie niezależny członek rad nadzorczych m.in.: Aviva Polska, Getin Noble Bank, Private Equity Managers, Arctic Paper, oraz Globe Trade Centre, a także przewodniczący Rady Fundacji WWF Polska. Pan Grendowicz studiował Ekonomikę Transportu na Uniwersytecie Gdańskim. Po opuszczeniu Polski ukończył studia bankowe w Wielkiej Brytanii i uzyskał dyplom z Bankowości Międzynarodowej w The Chartered Institute of Bankers w Londynie.

Tomasz Czechowicz - Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Czechowicz — przedsiębiorca od 1985 roku. Od ponad 20 lat inwestor Venture Capital/Private Equity. Założyciel i Partner Zarządzający w MCI Capital.

W latach 1990-1998 współzałożyciel oraz Prezes JTT Computer SA — wiodącego producenta komputerów w Europie Środkowej z przychodami ponad 100 milionów dolarów. 

Jeden z laureatów zestawienia „Top Menedżerów 2015 roku” przez magazyn Bloomberg Businessweek Polska. Prelegent na wielu konferencjach PE/VC, m.in. Noah & Websummit. Członek Rad Nadzorczych oraz organów doradczych spółek z portfela MCI Capital w całej Europie.  Już w 2001 r. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos przyznało Tomaszowi Czechowiczowi tytuł Globalnego Lidera Jutra za niezwykłe wyczucie rynku, profesjonalizm, wizję oraz skuteczność biznesową. Tytuł jednego z dziesięciu najbardziej wpływowych ludzi w Europejskim Internecie w rankingu TOP 10 Business Weeka w 2000 r. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz programu Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i University of Minnesota.

Przemysław Głębocki - Członek Rady Nadzorczej

Pan Przemysław Głębocki ma ponad 15 lat doświadczenia private equity i corporate finance w Europie Centralnej.

  • Managing Director w Mezzanine Management w Warszawie, uprzednio kariera związana z Ernst & Young Audyt i Ernst & Young Corporate Finance

 

  • Członek rad nadzorczych kilku spółek, m.in. Dominium, Spearhead, PrimoCollect, Flucar, PEM
  • Posiada tytuł magistra, uzyskany w 2003 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Finanse i Bankowość), stypendium naukowe na Radboud University
Tomasz Jacygrad - Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Jacygrad ma ponad 10-letnie doświadczenie w sektorze finansowym w zakresie inwestycji oraz bankowości inwestycyjnej zdobyte podczas pracy w funduszach private equity oraz firmach doradczych.

Swoją karierę rozpoczynał w 2007 roku w dziale doradztwa finansowego Deloitte, gdzie zajmował się projektami z zakresu wycen i doradztwa transakcyjnego. 

Następnie pracował przy projektach M&A w firmie doradczej CAG. Od 2010 do 2015 roku związany z branżą private equity (Penta Investments oraz Innova Capital), w tym czasie był członkiem zespołu odpowiedzialnego m.in. za inwestycję w spółkę Wirtualna Polska. Obecnie doradza spółkom w obszarze rozwoju organicznego/M&A, restrukturyzacji, optymalizacji finansowej. Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość.

Doświadczenie zawodowe:

  • 2012-2015 Associate Innova Capital
  • 2010-2012 Investment Analyst Penta Investments
  • 2009-2010 Senior Analyst CAG
  • 2007-2009 Associate Deloitte Advisory

Wykształcenie:

  • 2002-2007 Szkoła Główna Handlowa – kierunek Finanse i Bankowość

Uczestnictwo w Radach Nadzorczych:
Iglokrak Sp. z o.o., Wirtualna Polska S.A., HDOmedical Sp. z o.o.

Maciej Kowalski - Członek Rady Nadzorczej

Pan Maciej Kowalski jest Partnerem Inwestycyjnym w Private Equity Managers SA, Wiceprezesem Zarządu w ABC Data S.A., członkiem rad nadzorczych spółek Morele.net Sp. z o.o., UAB Pigu, Optizen Labs S.A. oraz Genomed S.A.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami oraz bankowości inwestycyjnej zdobyte w ramach współpracy z funduszami private equity, firmami inwestycyjnymi, konsultingowymi oraz międzynarodowymi korporacjami. 

Prowadził kilkadziesiąt transakcji sprzedaży, zakupu i połączeń spółek w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, Niemczech i krajach byłej WNP. Posiada szerokie doświadczenie w sektorze telekomunikacji oraz nowych technologii. W latach 2010-2011 zajmował stanowisko M&A Manager w Orange Polska, gdzie był odpowiedzialny za koordynację projektów M&A, w tym m.in. był członkiem zespołu odpowiedzialnego za sprzedaż spółki Emitel (wiodącego operatora infrastruktury radiowo-telewizyjno-telekomunikacyjnej w Polsce). Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość oraz studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej.

Sebastian Millinder - Członek Rady Nadzorczej

Pan Sebastian Millinder pełni funkcję Menedżera Inwestycyjnego w Private Equity Managers S.A. – czołowym europejskim funduszu technologicznym.

W latach 2012-2016 pracował w CAG, wiodącym butiku inwestycyjnym, gdzie realizował liczne projekty transakcyjne zarówno sell-side, jak i buy-side. 

Wcześniej zdobywał doświadczanie m.in. w Ernst & Young i Grant Thornton. Posiadacz certyfikatu CFA i licencji Maklera Papierów Wartościowych. Edukację zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i London School of Economics.

Informacje na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności zawarte są w zamieszczonych poniżej oświadczeniach poszczególnych członków RN.