Rada Nadzorcza Atman sp. z o.o.

Scott Peterson – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Clark

Christopher Kenney

Leonard Seevers

Stephen Taylor