Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) w 2020 roku przewidziane są następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji ATM S.A. przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce:  

  • 25.03—24.04.2020
  • 29.04—29.05.2020
  • 31.08—30.09.2020
  • 28.10—27.11.2020