Ogłoszenie o zwołaniu na żądanie Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna

Raport bieżący 50/2016 z 16.12.2016 godz. 16:47

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje treść raportu w załączonych plikach.

podpisy:
Sylwester Biernacki — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu