Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG

Raport bieżący 03/2004 z 01.09.2004

Zarząd ATM S.A. informuje, że osobą odpowiedzialną za kontakty z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych jest Pan Dariusz Kiełkowski.

Podstawa prawna: § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1569 z późniejszymi zmianami).

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu