Przydział Akcji Subemitentowi usługowemu

Raport bieżący 09/2004 z 07.09.2004

Zarząd ATM S.A. informuje, że dnia 7 września 2004 roku dokonał przydziału Subemitentowi usługowemu — Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. Bankowemu Domu Maklerskiemuakcji serii E w liczbie 130 000 (sto trzydzieści tysięcy) na łączną kwotę 988 000,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu