Zapisy na akcje w Transzy Małych Inwestorów

Raport bieżący 10/2004 z 09.09.2004

Zarząd ATM S.A. informuje, że w wyniku składnia zapisów na akcje oferowane w Transzy Małych Inwestorów dokonano 547 zapisów na łączną ilość 890 146 akcji, w związku z tym nie nastąpi przesunięcie między transzami.

Transza Małych Inwestorów: 300.000 akcji
Transza Dużych Inwestorów: 817.040 akcji

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu