Ostateczny Przydział Akcji Serii F oraz przydział Akcji Serii B i D

Raport bieżący 11/2004 z 14.09.2004

Stosownie do art. 81 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.) oraz zgodnie z Prospektem Emisyjnym, Zarząd ATM S.A. oraz Wprowadzający informują, że w dniu 14 września 2004 r. został dokonany Ostateczny Przydział 300000 Akcji Serii F oraz 517040 Akcji B i D.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu