Informacja o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Raport bieżący 14/2004 z 20.09.2004

W oparciu o Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz o inne przepisy dotyczące przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, Zarząd ATM S.A. w Warszawie składa oświadczenie o przyjęciu przez ATM S.A. zasad ładu korporacyjnego wynikających z Dobrych praktyk w spółkach publicznych, o treści przedstawionej w załączniku.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu