Korekta w Raporcie Bieżącym 23/2004

Raport bieżący 26/2004 z 30.09.2004

Zarząd ATM S.A. prostuje niniejszym pomyłkę w raporcie bieżącym numer 23/2004 polegającą na zamianie ilości emitowanych akcji między seriami. W tekście raportu zamiast:
„Zmiana wysokości kapitału wynika z rejestracji 300.000 akcji serii E oraz 130.000 akcji serii F.”
powinno być:
„Zmiana wysokości kapitału wynika z rejestracji 130.000 akcji serii E oraz 300.000 akcji serii F”.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu