Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 27/2004 z 01.10.2004

Tekst raportu znajduje się w załączniku.