Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej

Raport bieżący 32/2004 z 21.10.2004

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 30 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym Przewodniczący Rady Nadzorczej ATM S.A. Pan Antoni Chalimoniuk oraz członek Rady Nadzorczej Pan Piotr Puteczny, złożyli rezygnacje z pełnienia ww. funkcji z dniem odbycia się najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

podpisy:
Dariusz Kiełkowski — Prokurent, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu