Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 33/2004 z 22.10.2004

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 7 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu ATM S.A. Tadeusza Czichona o nabyciu w dniach 19—21 października 2004 roku akcji zwykłych w ilości 1430 sztuk za średnią cenę 20 złotych 66 groszy za akcję.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent