Informacja o powołaniu osób nadzorujących

Raport bieżący 35/2004 z 28.10.2004

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 31 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 26 października 2004 roku Uchwałą 16/2004 Walnego Zgromadzenia Spółki zostały powołane na członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

Jan Wojtyński
Tomasz R. Chiliński
Jan Madey
Zbigniew Mazur
Zgodnie z §13 ust. 3 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 5-letnią wspólną kadencję.

Informacja o członkach Rady Nadzorczej:

Jan Wojtyński — Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiek: 60 lat
Wykształcenie wyższe, Wydział Prawa Uniwersytet Warszawski (1967), Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski (1970). Doktor Nauk Humanistycznych PAN (1977).
Przebieg pracy zawodowej:

Lata 1968—1976 Aplikant, Asesor Sądu Rejonowego m. St. Warszawy,
1976—1980 Adiunkt w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy,
1980—1986 Radca Prawny,
1986— Adwokat Indywidualna Kancelaria Adwokacka.

Tomasz R. Chiliński — Członek Rady Nadzorczej
Wiek: 47 lat
Wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytet Warszawski (1980).
Przebieg pracy zawodowej:

Lata 1989—1991 główny specjalista Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
1991—1995 Prezes Zarządu ZIBI sp. z o.o.,
1995—1996 Partner Kancelaria Prawnicza „Cytryński & Czarnota”,
1997—2002 Dyrektor Pionu BRE Leasing Sp. z o.o.,
2002—2003 Wiceprezes Zarządu Kredyt Lease S.A.,
2003— usługi zarządcze i doradcze TRC Tomasz R. Chiliński.

Jan Madey — Członek Rady Nadzorczej
Wiek: 62 lat
Wykształcenie wyższe, magister matematyki Uniwersytet Warszawski (1964), doktor nauk matematycznych UW (1970), doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie informatyki UW (1979), tytuł profesora nauk technicznych w zakresie informatyki (2001).
Przebieg pracy zawodowej:

Lata 1964—2001 kolejno asystent, adiunkt i docent Instytut Informatyki UW,
2001— profesor nadzwyczajny Instytut Informatyki UW,
1990— visiting professor na uczelniach Dania, Kanada, Niemcy, USA.

Funkcje w Uniwersytecie Warszawskim

1988— Kierownik Zakładu Systemów Operacyjnych,
1984—1996 Dyrektor Instytutu Informatyki,
1996—2002 Prorektor,
2002— Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji.

Funkcje poza UW

1990—1993 Członek Komitetu PAN,
1998—2002 Członek Rady Informatyki przy Prezesie RM RP,
1999— Członek Komitetu PAN,
2002— Przew. Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy MENiS,
2001— Członek Forum ds. Społeczeństwa Informacyjnego w KBN,
2003— Wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Zbigniew Mazur — Członek Rady Nadzorczej
Wiek: 38 lat
Wykształcenie wyższe, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski (1993), Licencja maklera papierów wartościowych (1991), kurs doradców inwestycyjnych Top Consulting Ltd. (1994), studia podyplomowe Bankowości i finansów Uniwersytet Gdański (1998).
Przebieg pracy zawodowej:

Lata 1991—1993 makler giełdowy BIG S.A.,
1993—1994 Pełnomocnik Skład Celny Zakład Usługowo-Handlowy,
1994—1996 Członek Zarządu, Dyrektor centrali Dom Maklerski Instalexport S.A.,
1996—1998 Dyrektor Oddziału Biuro Maklerskie PBR S.A.,
1998—1999 Wicedyrektor BRE Brokers,
1999—1999 Dyrektor Departamentu Kredyt Bank S.A.,
2000—2001 Prezes Zarządu Domu Inwestycyjnego BWE S.A.,
2000 i 2001 Dyrektor Departamentu Bank Współpracy Europejskiej S.A.,
2001—2004 Członek Zarządu i Wiceprezes Zarządu Optimus S.A.,
2004— doradca ds. finansowych Budexport Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, osoby powołane w skład Rady Nadzorczej Spółki nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żadna z osób powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

podpisy:
Dariusz Kiełkowski — Prokurent, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu