Raporty bieżące z 2005

Data Numer Raport
21.12.2005 52/2005 Zbycie i leasing nieruchomości
20.12.2005 51/2005 Znacząca umowa
19.12.2005 50/2005 Informacja o nabyciu akcji
16.12.2005 49/2005 Informacja Zarządu o planowanej umowie
16.12.2005 48/2005 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
08.12.2005 47/2005 Projekty uchwał na obrady Walnego Zgromadzenia Spółki
05.12.2005 46/2005 Informacja o dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu giełdowego
03.12.2005 45/2005 Informacja o nabyciu akcji
24.11.2005 44/2005 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki
21.11.2005 43/2005 Informacja o nabyciu akcji
17.11.2005 42/2005 Przekroczenie progu 5% akcji
20.10.2005 41/2005 Informacja o nabyciu akcji
04.10.2005 40/2005 Informacja o nabyciu akcji
14.09.2005 39/2005 Zmiana umowy znaczącej
13.09.2005 38/2005 Informacja o zmianie znaczącej umowy
08.09.2005 37/2005 Informacja o nabyciu akcji
01.09.2005 36/2005 Zawarcie umowy znaczącej
30.08.2005 35/2005 Informacja o nabyciu akcji
30.08.2005 34/2005 Wybór biegłego rewidenta
17.08.2005 33/2005 Informacja o nabyciu akcji
04.08.2005 32/2005 Informacja o nabyciu akcji
26.07.2005 31/2005 Informacja o nabyciu akcji
13.07.2005 30/2005 Informacja o nabyciu akcji
04.07.2005 29/2005 Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
01.07.2005 28/2005 Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Spółki
28.06.2005 27/2005 Informacja o nabyciu akcji
21.06.2005 26/2005 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ATM S.A.
20.06.2005 25/2005 Informacja o nabyciu akcji
06.06.2005 24/2005 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki
01.06.2005 23/2005 Zmiana znaczącej umowy
31.05.2005 22/2005 Zmiana znaczącej umowy
30.05.2005 21/2005 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
24.05.2005 20/2005 Informacja o nabyciu akcji
19.05.2005 19/2005 Zmiana umowy znaczącej
18.05.2005 18/2005 Informacja o nabyciu akcji
09.05.2005 17/2005 Informacja o nabyciu akcji
06.05.2005 16/2005 Zawarcie znaczącej umowy
29.04.2005 15/2005 Zawarcie znaczącej umowy
25.04.2005 14/2005 Informacja o nabyciu akcji
22.04.2005 13/2005 Dotacja Unii Europejskiej na inwestycje
11.04.2005 12/2005 Przekroczenie progu 5% akcji
04.04.2005 11/2005 Informacja o nabyciu akcji
01.04.2005 10/2005 Sprzedaż pakietu akcji
19.03.2005 9/2005 Informacja o nabyciu akcji
11.03.2005 8/2005 Przekroczenie progu 25% akcji
08.03.2005 7/2005 Informacja o nabyciu akcji
31.01.2005 6/2005 Terminarz raportów okresowych w roku 2005
28.01.2005 5/2005 Informacja o nabyciu akcji
26.01.2005 4/2005 Przekroczenie progu 20% akcji
18.01.2005 3/2005 Przekroczenie progu 5% akcji
13.01.2005 2/2005 Informacja o nabyciu akcji
05.01.2005 1/2005 Informacja o nabyciu akcji