Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 02/2005 z 13.01.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu ATM S.A. Tadeusza Czichona o nabyciu w dniu 12 stycznia 2005 roku 3188 akcji zwykłych za średnią cenę 26 złotych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 RO — transakcje podmiotów powiązanych 5000 EURO.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent