Przekroczenie progu 5% akcji

Raport bieżący 03/2005 z 18.01.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja o sprzedaży Instytucji Finansowej w transakcji pakietowej pozasesyjnej przez Dariusza Kiełkowskiego w dniu 17 stycznia 2005 r. 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych po cenie 26 zł. Po tej transakcji sprzedający posiada 145.506 (sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset sześć) akcji, dających prawo do wykonywania 145.506 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,51% ogólnej liczby głosów.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent