Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 07/2005 z 08.03.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Prezesa Zarządu ATM S.A. Romana Szweda o nabyciu w dniu 7 marca 2005 roku 800 akcji zwykłych za cenę 30 zł 50 groszy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 7 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

 

podpisy:
Dariusz Kiełkowski — Prokurent, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu