Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 09/2005 z 19.03.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu ATM S.A. Tadeusza Czichona o nabyciu w dniu 18 marca 2005 roku 1000 akcji zwykłych po średniej cenie 33,24 złotych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 7 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent