Dotacja Unii Europejskiej na inwestycje

Raport bieżący 13/2005 z 22.04.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że ATM uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” na realizację dwóch projektów inwestycyjnych na łączną kwotę 7,7 mln zł. Kwota dofinansowania wynosi 2,5 mln zł. Projekty inwestycyjne podlegające dofinansowaniu związane są z rozbudową infrastruktury telekomunikacyjnej ATMAN w Warszawie i na Śląsku.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Roman Szwed — Prezes