Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 14/2005 z 25.04.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że do Spółki wpłynęła informacja od Prezesa Zarządu ATM S.A. Romana Szweda o nabyciu w dniu dzisiejszym 1000 akcji zwykłych po średniej cenie 33,90 złotych.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent