5Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący 16/2005 z 06.05.2005

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks zwiększający zakres umowy na outsourcing infrastruktury telekomunikacyjnej z Energis Polska Sp. z o.o. Aktualna wartość umowy wynosi 6,4 mln zł. Kryterium uznania tej umowy za znaczącą stanowi przekroczenie 10% wysokości kapitałów własnych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO — zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu