Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 17/2005 z 09.05.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu ATM S.A. Tadeusza Czichona o nabyciu w dniach 29 kwietnia — 6 maja 2005 roku akcji zwykłych w ilości 2479 sztuk po średniej cenie 29,58 złotych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 RO — transakcje podmiotów powiązanych 5000 EURO.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent