Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 18/2005 z 18.05.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu ATM S.A. Tadeusza Czichona o nabyciu w dniach 9—18 maja 2005 roku akcji zwykłych w ilości 736 sztuk po średniej cenie 31,04 złotych.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent