Zmiana znaczącej umowy

Raport bieżący 22/2005 z 31.05.2005

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks zwiększający zakres umowy na outsourcing infrastruktury telekomunikacyjnej z jednym z krajowych operatorów telekomunikacyjnych. Łączna wartość świadczeń wynikającej z tej umowy w okresie 5 lat wynosi 17,8 mln zł. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi przekroczenie 10% wysokości kapitałów własnych.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu