Zmiana znaczącej umowy

Raport bieżący 23/2005 z 01.06.2005

Zarząd ATM S.A. informuje, że w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy zostały zawarte umowy z dostawcą urządzeń telekomunikacyjnych — Cisco Systems International BV — na kwotę 19,6 mln złotych, co przekracza 10% wysokości kapitałów własnych. Największa z umów z Cisco, z dnia 13.04.2005, ma wartość 2,1 mln zł.

Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym został przedłużony firmie ATM S.A. status Gold Partnera Cisco na następny rok.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu